ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

«Αναζητάμε τη θέση μας στον τουριστικό χάρτη» – Μιλάει στον Ε.Τ. ο Γιώργος Βαβλιάρας

Χ. ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ

Στη νέα εποχή που εισέρχεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ανάπτυξη της οποίας για πολλά χρόνια βασιζόταν στη λιγνιτική δραστηριότητα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο κ. Γιώργος Βαβλιάρας, αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επισημαίνοντας ότι πλέον η περιοχή έχει την ευκαιρία να αναζητήσει τον δικό́ της ρόλο στον ελληνικό́ τουριστικό́ χάρτη.

-Ο λιγνίτης για πολλά́ χρόνια ήταν ένας από́ τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για τη μεταλιγνιτική εποχή́;

Σήμερα όλα αλλάζουν γιατί οι συνθήκες το επιτάσσουν και καλούμαστε να μπούμε σε μια νέα εποχή́. Η Δυτική Μακεδονία παραμένει ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας, αλλά ο στόχος είναι από τον λιγνίτη να μεταβούμε σε άλλες μορφές ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα.

Το πρασίνισμα της Περιφέρειας είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Σημαντικό́ ρόλο θα έχουν πλέον τομείς με ιδιαίτερα δυναμική́ προοπτική́. Αξιοποιούμε στο έπακρο ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους. Είναι χαρακτηριστικό́ το παράδειγμα εντάξεων νέων έργων και η σημαντική αύξηση της απορροφητικότητας σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Δεκαπέντε μήνες μετά, το ύψος των προσκλήσεων φτάνει στα 818 εκατομμύρια, αύξηση 60%, ενώ και στο επίπεδο εντάξεων, το ίδιο διάστημα, υπήρξε αύξηση 48%.

Μεγάλα αναπτυξιακά́ έργα στους τομείς ενέργειας, μεταφορών, (σήραγγα Κλεισούρας) και αγροτικής παραγωγής (αρδευτικά́) αποτελούν προτεραιότητα τόσο για το χρονικό́ διάστημα που απομένει για το ΠΕΠ 2014-2020 όσο και για τη νέα προγραμματική́ περίοδο.

Ταυτόχρονα με το Master Plan που εκπονήθηκε από́ την πλευρά́ της κυβέρνησης και το αντίστοιχο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περιφερειακή αρχή́ έχει κινηθεί με συγκεκριμένες προτάσεις στην αναζήτηση-προσέλκυση επενδυτικών δραστηριοτήτων μεγάλης βιομηχανικής κλίμακας. Στο πλαίσιο αυτό́ εντάσσεσαι η προοπτική́ η Δυτική́ Μακεδονία να αποτελέσει το επίκεντρο ανάπτυξης τεχνολογιών υδρογόνου κάτι που ήδη έχει προχωρήσει ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.

-Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του τουρισμού στη μεταλιγνιτική εποχή́; Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την ενίσχυση του τουρισμού;

Για τη Δυτική́ Μακεδονία ανοίγεται μια ευκαιρία να αναζητήσει τον δικό́ της ρόλο στο ελληνικό́ τουριστικό́ προϊόν. Η θέση της διαφοροποιείται ξεκάθαρα απ’ το δίπτυχο «ήλιος-θάλασσα» και εστιάζει στις ομορφιές που φέρουν τα ορεινά της τοπία, οι δεκάδες λίμνες της, ο θρησκευτικός και βιομηχανικός τουρισμός, οι δυνατότητες του οικοτουρισμού και του τουρισμού́ των τεσσάρων εποχών.

Στην εποχή́ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικό́ για μας να απευθυνθούμε σε νέες αγορές και σε «επισκέπτες» που ξέρουν τι ακριβώς ψάχνουν και πού μπορούν να το βρουν.

-Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες της περιοχής και ποιες οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια;

Η μεγαλύτερη αδυναμία μας, που είναι η πολυετής εξάρτηση από́ τον λιγνίτη, μπορεί να μετατραπεί στη μεγαλύτερη δύναμή́ μας και σχετίζεται με την αλλαγή́ του οικονομικού́ μοντέλου που θα συμπαρασύρει και το κοινωνικό μοντέλο. Για μας το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να βγούμε πιο δυνατοί από́ αυτή́ τη δύσκολη φάση και να εστιάσουμε στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την υψηλή́ εξειδίκευση που είναι και οι βασικές προκλήσεις του μέλλοντος.

Εκτός από́ τις δικές μας ενέργειες και δράσεις που αναπτύσσονται και θα εξελίσσονται συνέχεια κυρίως στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να υποστηρίξει κάθε επενδυτική́ δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό́ είναι επίσης έτοιμο να συμβάλει.

-Ποια είναι η στρατηγική́ της Περιφέρειας στην κατεύθυνση στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την υγειονομική́ κρίση;

Μέσα από́ το πρόγραμμα για την ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν, προσπαθήσαμε να δώσουμε στοχευμένα στήριξη στην αγορά́, προκειμένου να υπάρξει επαρκής ρευστότητα. Καταφέραμε να τετραπλασιάσουμε το αρχικό́ ποσό́, ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερες οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν.

Ταυτόχρονα μέσα στο φθινόπωρο «τρέχουν» δύο ακόμη προγράμματα για την εξωστρέφεια και τον εκσυγχρονισμό́ των επιχειρήσεων. Επιπλέον, βρισκόμαστε σε συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς φορείς, ώστε μέσα από́ δράσεις προβολής να τονώσουμε την αγορά́, μετά την άρση του lockdown, με στόχο την επιστροφή́ στην κανονικότητα.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Το μεγαλύτερο ιδιωτικό νησί στις Μαλδίβες είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση- Για 80.000 δολάρια το βράδυ!

Μαρίνα Μπενέκου

Η κόκκινη γραμμή του εξαμήνου για μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός – Το μεγάλο στοίχημα του Τουρισμού

Δημήτρης Ντόγκας

Αεροδρόμια: Η επιβατική κίνηση «προσγειώθηκε» στο… 1991- Για δέκα συνεχόμενους μήνες το αρνητικό σερί

Δημήτρης Ντόγκας

Επενδύσαμε στον εναλλακτικό τουρισμό και κερδίσαμε το στοίχημα – Μιλάει στον Ε.Τ. ο Παναγιώτης Καρβέλας, δήμαρχος Πύλου-Νέστορος

Δημήτρης Ντόγκας

Το Φεστιβάλ Γλυπτών από Πάγο της Κίνας επιστρέφει [εικόνες]

Μαρίνα Μπενέκου

Τουρισμός: Το ρεαλιστικό σενάριο για σεζόν από τον Ιούλιο και αύξηση 50% – Κρατική στήριξη ζητάει ο κλάδος

Δημήτρης Ντόγκας

Γιατί αναμένεται να υπάρξει αύξηση των τιμών στον τουρισμό το 2021

Μαρίνα Μπενέκου

Ο τουρισμός και οι εμβολιασμοί

Kon

Τουρισμός: Στο 23% το μέσο ποσοστό πληρότητας – 92,9% κάτω οι αφίξεις από ΗΠΑ

Δημήτρης Ντόγκας