Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Όλο το νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες

Τη δυνατότητα να εξαγοράσουν σε 100 δόσεις τα παράνομα εκχερσωμένα αγροτεμάχια δίνει στους αγρότες το σχέδιο νόμου για τους δασικούς χάρτες που βρίσκεται έτοιμο στα συρτάρια του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, προβλέπεται γενναία αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος χρήσης, δηλαδή του ενοικίου της γης σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόθεση εξαγοράς, ενώ επιτρέπεται πλέον και η κατασκευή μικρών υποδομών, όπως γεωτρήσεις, που εξυπηρετούν την υπουργική δραστηριότητα. Με το νομοσχέδιο, που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, τακτοποιείται και το αίτημα των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ για ατέλεια στην υποβολή αντιρρήσεων για δημοτικές εκτάσεις, ενώ καθορίζονται με σαφήνεια τα πρόδηλα λάθη, δίδονται οδηγίες στη διοίκηση για τις πράξεις που πρέπει να γίνουν και εξαιρούνται οι πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Πρόκειται για απαραίτητες τροποποιήσεις που καθορίζονται με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ και τις υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν, οι οποίες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν έστω και λίγο το αλαλούμ που έχει προκληθεί από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Να σημειωθεί πως τα περισσότερα από αυτά τα είχε προαναγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος κατά τις συναντήσεις του με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί από μέρα σε μέρα στη Βουλή.

Οι βασικότερες από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν:

-Αντιμετώπιση προφανών σφαλμάτων των δασικών χαρτών – Ενημέρωση χαρτών με τις νόμιμες πράξεις της διοίκησης.

-Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και συγκρότηση επιτροπών αντιρρήσεων.

-Ατέλεια των ΟΤΑ στην υποβολή αντιρρήσεων για δημοτικές εκτάσεις.

-Προώθηση διαδικασίας αιτήσεων εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων, οι οποίες θα αναστέλλουν την κύρωση του δασικού χάρτη.

-Μείωση του κόστους εξαγοράς ή/και χρήσης της έκτασης με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των δόσεων.

-Επιτρέπεται η ύπαρξη κατασκευών που εξυπηρετούν τη γεωργική δραστηριότητα σε παραχωρηθείσες εκτάσεις όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές ΔΕΗ και υπόστεγα.

-Δεν απαιτείται η υποχρέωση υποβολής οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκχερσωμένες εκτάσεις μεταξύ 1975-2007.

Ρυθμίσεις για τις δόσεις και κατασκευές

Οπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο, δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια μετά την 11η Ιουνίου 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα και εφόσον πληρούνται για τις εκτάσεις αυτές οι προϋποθέσεις δύναται να λάβουν έγκριση επέμβασης, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο. Να τονισθεί πως στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και εκτάσεις κηρυγμένες ως αναδασωτέες από οποιαδήποτε αιτία. Η έγκριση επέμβασης χορηγείται αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια.

Εντός των άνω εκτάσεων επιτρέπονται οι κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές ΔΕΗ και υπόστεγα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, επίσης, ότι πλέον θα αρκούν οι ένορκες βεβαιώσεις για να αποδείξουν κατοχή ακινήτου. Οι ένορκες βεβαιώσεις εντάσσονται στα επώνυμα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αποκλειστούν από τη χρήση τους ως αποδεικτικών της κατοχής ακινήτου στοιχείων. Εξάλλου, σύμφωνα με τους εθιμικούς κανόνες που εφαρμόζονταν στις χρήσεις της γης και στα ζητήματα γαιοκτησίας, το δικαίωμα καλλιέργειας της γης προέκυπτε συνήθως από τη χρόνια χρήση της χωρίς να συντάσσονται τίτλοι.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους εκτάσεων χωρίς άδεια για εξαγορά και έκδοση τίτλου κυριότητας επί αυτών υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να καλλιεργούν.

Επίσης, το τίμημα εξαγοράς ισούται με το ¼ της αντικειμενικής αξίας και οι μηνιαίες δόσεις δεν θα μπορούν να υπερβούν τις 100 αλλά και το ύψος των χρημάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100 ευρώ. Η καταβολή του ανταλλάγματος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης της έκτασης. Στόχος της διάταξης είναι να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες το εργαλείο που τους παρέχεται από τον νόμο και να αποκτήσουν την κυριότητα της έκτασης που καλλιεργούν προ του 1975 με ένα εύλογο τίμημα το οποίο θα μπορέσουν να αποπληρώσουν με την καταβολή έως 100 δόσεων.

Να τονιστεί ότι ο κάτοχος της έκτασης πρέπει εντός έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ και το αντίγραφο αυτής να δοθεί σε δασική υπηρεσία.

Με άλλη διάταξη αλλάζουν οι όροι νομιμοποίησης των εκτάσεων που έχουν ήδη εκχερσωθεί έως την 7-3-2007 με σκοπό τη συνέχιση της καλλιέργειας. Παράλληλα, οι κάτοχοι των εκτάσεων θα εξαιρούνται της υποχρέωσης αναδάσωσης ή δάσωσης και δεν απαιτείται έκδοση πράξης χαρακτηρισμού αλλά αρκεί η διαπίστωση από τη δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν από την εκχέρσωση.

Πρόδηλα λάθη

Τα πρόδηλα σφάλματα του δασικού χάρτη διαχωρίζονται σε:

1. Αυτά που οφείλονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα

2. Που οφείλονται σε λάθος τοποθέτηση των θεματικών οριογραμμών

3. Σε παράλειψη ή λάθος απεικόνισης θεματικών εκτάσεων

4. Σε παράλειψη ή λάθος εγγραφών στοιχείων

5. Σε τροποποιημένα στοιχεία κατόπιν επεξεργασίας εικόνας λόγω διαβαθμισμένων περιοχών

6. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης πεδινών χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων

7. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών

8. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης τεχνητών δασικών φυτειών της §6.γ άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει, ως δασικών εκτάσεων

Χορτολιβαδικές

Με άλλη προτεινόμενη ρύθμιση εξαιρούνται από τη μερική κατ’ άρθρο 17 κύρωση εκτάσεις που αποτελούν δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά την παλαιότερη αεροφωτογράφηση, αλλά στην πρόσφατη εξέταση προκύπτει ότι καλλιεργούνται γεωργικά ή δενδροκομικά και περιλαμβάνονται στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων), κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Η ολοκλήρωση διαδικασιών ορίζεται σε έξι μήνες από τη λήξη της ταχθείσης προθεσμίας των αιτημάτων μετά το πέρας των οποίων κυρώνεται το περιεχόμενο του δασικού χάρτη ως προς αυτές τις περιοχές.

Καθίσταται δηλαδή σαφές ότι στην έννοια των χορτολιβαδικών και των βραχωδών-πετρωδών εκτάσεων δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία των πεδινών χορτολιβαδικών εκτάσεων και κατά συνέπεια οι πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις εξαιρούνται των προστατευτικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Επίσης, με άλλη προτεινόμενη προσθήκη, υπάγονται πλέον και τα κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 67. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη για να ρυθμιστούν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και τα κληροτεμάχια που έχουν δασωθεί λόγω της μη χρήσης τους και δεν εντάσσονταν στο προηγούμενο νομικό καθεστώς, παρόλο που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις λοιπές περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 67.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η εγκύκλιος με τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται στις περιπτώσεις που εκτάσεις εμφανίζονται στον θεωρημένο και αναρτημένο δασικό χάρτη με δασική μορφή στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης και μη δασικές στην πρόσφατη αεροφωτογραφία. Οπως διευκρινίζεται, σε εκτάσεις που παρουσιάζονται ως δασικές στην παλαιά κατάσταση και μη δασικές στην πρόσφατη, οι οποίες αποτελούν οριστικά παραχωρητήρια, διανομές και αναδασμούς της αγροτικής νομοθεσίας, τελούν σε καθεστώς νόμιμης αλλαγής χρήσης ή αλλαγής του χαρακτήρα τους με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν εν συνδυασμό με τις δασικές διατάξεις, δεν υφίσταται υποχρέωση, ούτε ανάγκη για υποβολή αντιρρήσεων, αφού δεν υπάρχει αντικείμενο ανατροπής του περιεχομένου του δασικού χάρτη, ο οποίος έχει καταγράψει πραγματική κατάσταση (α/φ έτους 1945), που δικαιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής και αγροτικής νομοθεσίας.

Να επισημάνουμε, ωστόσο, πως ήδη οι ρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί είναι:

-Μείωση ύψους τέλους αντίρρησης (ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017))

-Ενημέρωση χαρτών με τα όρια των οικισμών (Εγκύκλιος 151590/331/06-02-2017)

-Αρση αναδάσωσης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις (Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017)

-Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά 45 ημέρες, σύνολο 105 ημέρες (π.χ. Για Μεσσηνία, Ηλεία, Πιερία και Καβάλα μετατίθεται στις 7/5/17 από 23/3/17).

-Στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποστέλλεται ο αναρτημένος δασικός χάρτης προς ενημέρωσή του και ο κυρωμένος χάρτης προς ενέργεια

-Αρση αναδάσωσης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και δυνατότητα των ΕΠΕΑ (Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων) να εξετάζουν τον χαρακτήρα των εκτάσεων που εμφανίζονται σε αναδασωτέες περιοχές

-Εμφάνιση αναδασμών στους χάρτες

ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Προτεινόμενα για εσάς

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για διορθώσεις στο Ε9 – Βήμα-βήμα η διαδικασία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Δασικοί χάρτες: Νέα, τετράμηνη παράταση για υποβολή αντιρρήσεων

Υπ. Περιβάλλοντος: Σε τροχιά ολοκλήρωσης οι δασικοί χάρτες

Λάμπρος Κατσαρός

Δασικοί χάρτες: Τι αλλάζει με απόφαση ΣτΕ για άδειες δόμησης και περιοχές οικισμών

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΣτΕ: Συνταγματικοί οι δασικοί χάρτες της χώρας – Οι δύο εξαιρέσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μίνι… ράλι στις τιμές των ακινήτων – Δείτε πόσο «τσίμπησαν» οι τιμές

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αντίστροφη μέτρηση για διορθώσεις στο Ε9 – Τα συνήθη λάθη που κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Δασικοί χάρτες: Μείωση 50% στο τέλος αντίρρησης – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για δασικούς χάρτες: Ποια προβλήματα επιλύονται

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom