ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα μαθημάτων σε δημοτικά και νηπιαγωγεία

Σχολεία: Αγγλικά από Σεπτέμβριο στα νηπιαγωγεία - Τι προβλέπεται

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Καθολική θα είναι από την επόμενη χρονιά η εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων σε όλα τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια της χώρας, ενώ στο νηπιαγωγείο εισάγονται τα Αγγλικά.

Το πρόγραμμα, που λειτούργησε στη δεύτερη χρονιά της πανδημίας πιλοτικά σε μικρό αριθμό σχολείων, πήρε το «πράσινο φως» και θεσμοθετείται με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σε όλα τα σχολεία της χώρας από την επόμενη σχολική χρονιά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων αλλάζει, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται με Υπουργική Απόφαση να αλλάξει και το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων, ώστε να προστεθούν τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Ολες οι αλλαγές ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα

Νηπιαγωγεία: Για πρώτη χρονιά εισάγονται τα Αγγλικά ως υποχρεωτικό μάθημα σε όλα τα Νηπιαγωγεία μέσω υλοποίησης δραστηριοτήτων.

Στο μάθημα, εκτός από τον νηπιαγωγό, θα συμμετέχει και εκπαιδευτικός του κλάδου της Αγγλικής Φιλολογίας. Σε Υπουργική Απόφαση που αναμένεται τις επόμενες μέρες θα καθοριστεί το σύνολο των ωρών που θα διδάσκονται οι μαθητές τα αγγλικά.

Δημοτικά: Τα εργαστήρια δεξιοτήτων, μια σειρά από τέσσερα προγράμματα, στα οποία περιλαμβάνονται 11 συνολικά τομείς, ξεκίνησαν τη φετινή χρονιά πιλοτικά και από τον Σεπτέμβριο του 2021 θα ενταχθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών.

Τι αλλάζει

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων αντικαθιστούν την Ευέλικτη Ζώνη που περιλαμβανόταν μέχρι και φέτος στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού για τις τάξεις από την Α’ έως και την Δ’.

Στις τάξεις της Ε’ και της ΣΤ’, το μάθημα της Γεωγραφίας «χάνει» από μία ώρα σε κάθε τάξη, η οποία προστίθεται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Επομένως, οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης θα διδάσκονται από μία ώρα Γεωγραφία, αντί για δύο που ίσχυε μέχρι φέτος, και ακόμα μία ώρα τα εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θα διδάσκονται 3 ώρες εβδομαδιαίως στην Α’ και τη Β’ Τάξη, 2 ώρες εβδομαδιαίως στη Γ’ και τη Δ’ τάξη και μία ώρα στην Ε’ και τη ΣΤ’.

Στα εργαστήρια δεξιοτήτων περιλαμβάνονται τα παρακάτω προγράμματα με τους τομείς που αντιστοιχούν στο καθένα:

-Ζω Καλύτερα-Ευ Ζην:

ΥΓΕΙΑ Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια,

Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη

Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

-Φροντίζω το Περιβάλλον

Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά

Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία

Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

-Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ανθρώπινα δικαιώματα, Εθελοντισμός -διαμεσολάβηση, Συμπερίληψη (Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα)

-Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική, Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα.

Η διδασκαλία των παραπάνω τομέων είναι υποχρεωτική για τα σχολεία, με τις λεπτομέρειες για τη διάθεση των ωρών ανά εβδομάδα να αναμένονται σε Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία θα έχουν την ευελιξία να διαμορφώσουν το μάθημα ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες. Για παράδειγμα, στο 2ο πρόγραμμα προτείνονται από το υπουργείο οι υποθεματικές: κλίμα, κλιματική αλλαγή, οικολογική συνείδηση, ανακύκλωση, τεχνολογία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη, φυσικές καταστροφές: πρόληψη & προστασία, παγκόσμια κληρονομιά, φιλοζωία, τα δικαιώματα των ζώων και αειφορία, τοπική πολιτιστική κληρονομιά, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, εκ των οποίων το κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει πού θα εστιάσει κατά τη διδασκαλία των προγραμμάτων.

Σημειώνεται ότι στο σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας είναι η οικονομική ενίσχυση των σχολείων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε σε επόμενο στάδιο να αποκτηθεί, όπου χρειάζεται, εργαστηριακός εξοπλισμός για τομείς, όπως για παράδειγμα η ρομποτική.

Γυμνάσια: Αλλαγές αναμένονται και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς στα Γυμνάσια θα θεσπιστεί από τη νέα σχολική χρονιά η υποχρεωτική διδασκαλία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Η αναμόρφωση του ωρολόγιου προγράμματος αναμένεται με Υπουργική Απόφαση εντός των επόμενων ημερών.

Επιμόρφωση

Στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας είναι και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκριθούν στη διδασκαλία των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, προβλέπεται επιμόρφωση 70.000 εκπαιδευτικών, η οποία θα αφορά βασικούς εγγραμματισμούς και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, με το επιμορφωτικό υλικό να είναι διαθέσιμο από τις 22 Ιουνίου.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των Αγγλικών στα Νηπιαγωγεία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Δημοτικού (6/θέσιο)

Μαθήματα      Τάξεις
Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’
Θρησκευτικά 2 2 1 1
Γλώσσα 9 9 8 8 7 7
Μαθηματικά 5 5 4 4 4 4
Ιστορία 2 2 2 2
Μελέτη 3 3 2 2
Γεωγραφία 1 1
Φυσικά 3 3
Κοινωνική και Αισθητική Αγωγή                                                                 1                     1
 Εικαστικά 2 2 1 1 1 1
Μουσική 1 1 1 1 1 1
Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1
Φυσική Αγωγή 3 3 3 3 2 2
Αγγλικά 2 2 3 3 3 3
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 3 3 2 2 1 1
2η Ξένη Γλώσσα 2 2
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας 1 1 1 1 1 1
Σύνολο 30 30 30 30 30 30

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Ωρες Διάρκεια Δραστηριότητα
7:45-8:30 45’ Πρόωρη υποδοχή μαθητών
8:15-8:30 Υποδοχή μαθητριών και μαθητών
08:30-9:15 1η διδακτική ώρα- 45’ Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
9:15-10:00 2η διδακτική ώρα – 45’ Οργανωμένες δραστηριότητες διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων, πρόγευμα
10:00-10-45 Διάλειμμα
10:45-11:30 3η διδακτική ώρα – 45’ Οργανωμένες δραστηριότητες διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων
11:30-12:10 4η διδακτική ώρα – 40’ Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ανατροφοδότηση (γωνιές)
12:10-12:45 5η διδακτική ώρα – 35’ Οργανωμένες δραστηριότητες διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Αναστοχασμός-Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης μέρας και προγραμματισμός του επόμενου εργαστηρίου
12:45-13:00 Προετοιμασία για αποχώρηση
13:00 Αποχώρηση

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολεία: Αγγλικά από Σεπτέμβριο στα νηπιαγωγεία – Τι προβλέπει η τροπολογία για το ωράριο στα Δημοτικά

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σχολεία: Πώς θα ξεκινήσουν νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια – Τι ισχύει με τα self test

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Self test και σχολείο: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέσα από 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σχολεία: Πώς θα ανοίξουν νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια τη Δευτέρα – Τι ισχύει με τα self test

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Self test: Πότε πρέπει να το πάρουν μαθητές γυμνασίων και δημοτικών – Τι ισχύει για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σχολεία: Στις 10 Μαΐου ανοίγουν Δημοτικά και Γυμνάσια

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Πάσχα: Πότε κλείνουν τα σχολεία – Οι ημερομηνίες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σχολεία: Πότε θα ανοίξουν Γυμνάσια και Δημοτικά – Αντιδράσεις για τα Λύκεια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σχολεία: «Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για το άνοιγμα Γυμνασίων και Δημοτικών» – «Κλειδί» τα self test

Ελεύθερος Τύπος Newsroom