ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2021: Οι ειδικότητες σε δημόσια ΙΕΚ για «έτοιμη δουλειά»

Πανελλήνιες 2021: Οι ειδικότητες σε δημόσια ΙΕΚ για «έτοιμη δουλειά»

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Πανελλήνιες 2021: Με αρκετές αλλαγές φέτος η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και με νέες προοπτικές.

Φέτος, για πρώτη φορά, εφαρμόζεται το παράλληλο μηχανογραφικό, με το υπουργείο Παιδείας να δίνει μία εναλλακτική σε όσους δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια να ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο σπουδών με προοπτικές για απορρόφηση στην αγορά εργασίας, αυτό των Δημοσίων ΙΕΚ.

Σημειώνεται ότι ενώ η Ελλάδα έχει το 4ο υψηλότερο ποσοστό εγγραφών στα ΑΕΙ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, έρευνα της ΓΣΕΕ έχει αναδείξει ότι οι προοπτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι πολλά υποσχόμενες στη χώρα μας και από το γεγονός ότι το 25% των σπουδαστών σε ΙΕΚ έχει ήδη πτυχίο πανεπιστημίου, όταν το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5%.

Εν αναμονή του αριθμού εισακτέων στα ΙΕΚ εντός των επόμενων ημερών, καθώς για πρώτη φορά θα «δεσμευτούν» θέσεις των ΙΕΚ για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων από τον Ιούλιο, το παράλληλο μηχανογραφικό θα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής με «διαβατήριο» το απολυτήριο Λυκείου σε ΙΕΚ όλης της χώρας με πάνω από 50 επιλεγμένες ειδικότητες υψηλής ζήτησης, οι οποίες κατά καιρούς έχουν αναδειχθεί από μελέτες ως αυτές με μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας. Σε δεύτερο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγραφούν στα ΙΕΚ και τον Σεπτέμβριο, που είναι η περίοδος εγγραφής.

Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει παραδείγματα εναλλακτικών διαδρομών που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι είτε δεν πέτυχαν είτε δεν επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ σε κλάδους και τομείς που θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια:

 • Ο τομέας της Πληροφορικής δεν κυριαρχεί μόνο στα πανεπιστήμια αλλά και στο επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με τα επαγγέλματα του μηχανικού ανάπτυξης λογισμικού και του μηχανικού δικτύων και βάσης δεδομένων να βρίσκονται στη λίστα με τα 10 δυναμικά επαγγέλματα στην Ελλάδα βάσει δεδομένων από το Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, και με τις επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν άτομα πλήρως καταρτισμένα, ενώ ο ΣΕΒ τα έχει συμπεριλάβει στα 11 επαγγέλματα του μέλλοντος, με αυξητική τάση των μισθών.

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτόν το δρόμο έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στις ειδικότητες:

– Τεχνικός λογισμικού Η/Υ

– Τεχνικός εφαρμογών Πληροφορικής (πολυμέσα/webdeveloper/videogames)

– Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών.

 • Ο τομέας της ενέργειας είναι ένας ακόμη από αυτούς που θα πρωτοστατήσουν τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με έρευνες, οι ελληνικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 49% υποστηρίζουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις θέσεις εργασίας τους, λόγω μη εξειδικευμένου προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι γι’ αυτόν τον τομέα μπορούν να στραφούν στην ειδικότητα:

– Τεχνικός εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε θέσεις στη βιομηχανία, σε γραφεία μελετών, σε εταιρίες κατασκευής έργων ή συντήρησης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε επιχειρήσεις εμπορίας εξοπλισμού ενεργειακής τεχνολογίας, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε οργανισμούς, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 • Η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό που καλείται να καλύψει σειρά θέσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας έχει εκφραστεί επιτακτικά από επιχειρήσεις που σε ποσοστό 29% υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού.

Τα Δημόσια ΙΕΚ προσφέρουν πάνω από 15 ειδικότητες στον εν λόγω χώρο, μεταξύ των οποίων:

– Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου

– Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας

– Βοηθός νοσηλευτικής χειρουργείου.

Πανελλήνιες 2021: Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το μηχανογραφικό για εισαγωγή στα ΙΕΚ έρχεται με στόχο να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει η βάση εισαγωγής ως ακαδημαϊκό κριτήριο για την επιτυχή είσοδο ενός υποψηφίου στα πανεπιστήμια. Αυτόματα, οι υποψήφιοι με πολύ χαμηλές επιδόσεις θα αποκλειστούν από τα ελληνικά αμφιθέατρα, θέση που έχει υποστηρίξει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας από την πρώτη μέσα ανάληψης των καθηκόντων της.

Πέρσι κατεγράφησαν ιστορικά χαμηλά βαθμολογιών στους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, με υποψηφίους να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο ακόμα και με χαμηλότερο βαθμό της μονάδας. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής έχει στόχο να περιορίσει το φαινόμενο αυτό, ενώ αντίστοιχα το παράλληλο μηχανογραφικό στοχεύει στο να προσφέρει έναν εναλλακτικό δρόμο σε όσους αποφοίτους δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των πανεπιστημιακών τμημάτων. Αλλωστε το ποσοστό των φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε συγκεκριμένα χαμηλόβαθμα τμήματα είναι αρκετά υψηλό. Η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών με ρυθμό αποφοίτησης μόλις 9,17%, το οποίο απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 24,05%. Σχεδόν οι μισοί (το 42%) από τους φοιτητές έχουν ξεπεράσει τα έξι έτη σπουδών.

Επιπλέον, η διάθεση θέσεων στα ΙΕΚ για τους αποφοίτους Λυκείου εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με παράλληλη ίδρυση πρότυπων ΕΠΑΛ και Πειραματικών ΙΕΚ, αλλά και την οριοθέτηση μεταξύ των βαθμίδων του εθνικού πλαισίου προσόντων, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις.

 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

 1. Με τη γνωστοποίηση της βαθμολογίας τους αλλά και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά πανεπιστημιακό τμήμα, κάποιοι υποψήφιοι θα γνωρίζουν πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αν καλύπτουν τα νέα ακαδημαϊκά κριτήρια για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ.
 2. Εντός του Ιουλίου, και μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού για εισαγωγή στα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας. Ταυτόχρονα οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή τους στα ΙΕΚ.
 3. Από τις 120 ειδικότητες των ΙΕΚ, στο παράλληλο μηχανογραφικό θα συμπεριλαμβάνονται για φέτος πάνω από 50 επιλεγμένες ειδικότητες υψηλής ζήτησης για τους αποφοίτους Λυκείων. Ειδικότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας σε τομείς που θεωρούνται ότι θα κυριαρχήσουν στο άμεσο μέλλον.
 4. Διαβατήριο για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ είναι το απολυτήριο των ενδιαφερομένων. Ανάλογα με το ΙΕΚ υπάρχουν κι άλλες παράμετροι, όπως αυτή των κοινωνικών κριτηρίων.
 5. Εκτός από δημοφιλείς επιλογές, σε αρκετές περιοχές οι ειδικότητες των ΙΕΚ συνδέονται με την τοπική οικονομία.
 6. Εκτός από τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού τον Ιούλιο, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στην επιλογή των ΙΕΚ και τον Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά γίνονται οι εγγραφές. Αν μετά την ανακοίνωση των βάσεων, στα τέλη Αυγούστου, κάποιος υποψήφιος δεν πετύχει την εισαγωγή του στη σχολή επιλογής του, δύναται να εγγραφεί στο ΙΕΚ της επιλογής του στις εναπομείνασες θέσεις.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δημοφιλείς ειδικότητες σε ΙΕΚ

 • Τεχνικός μαγειρικής τέχνης (chef)
 • Τεχνικός τουριστικών μονάδων & επιχειρήσεων φιλοξενίας
 • Βοηθός φαρμακείου
 • Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
 • Τεχνικός εφαρμογών Πληροφορικής (πολυμέσα/web designer – developer/video games)

Ειδικότητες που ζητάει η αγορά εργασίας

 • Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου
 • Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
 • Βοηθός νοσηλευτικής χειρουργείου
 • Τεχνικός εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Τεχνικός λογισμικού Η/Υ
 • Τεχνικός εφαρμογών Πληροφορικής (πολυμέσα/web developer/video games)
 • Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών

11 επαγγέλματα με μέλλον σύμφωνα με τον ΣΕΒ

 • Μηχανικός δικτύων και βάσεων δεδομένων
 • Μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού
 • Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
 • Τεχνικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός αυτοματισμών
 • Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας & ποιότητας τροφίμων
 • Εργοδηγός κλάδου (προβάλλεται ο εργοδηγός εξόρυξης)
 • Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
 • Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων
 • Χειριστής μηχανημάτων έργου

 Στατιστικά

– Στην Ελλάδα, μόλις το 28% των μαθητών επιλέγει τη διαδρομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης

– Στο 48% κυμαίνεται ο ευρωπαϊκός μέσος όρος

– Το 25% των σπουδαστών σε ΙΕΚ έχει ήδη πτυχίο πανεπιστημίου

– Το 36% των αποφοίτων ΑΕΙ μετά το 2001 είναι άνεργοι

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Προτεινόμενα για εσάς

Πανελλήνιες 2021: Αυτά είναι τα θέματα των τεσσάρων μαθημάτων

Λάμπρος Κατσαρός

Πανελλήνιες 2021: Συνέχεια με Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Λάμπρος Κατσαρός

Πανελλήνιες 2021: «Βατά τα θέματα σε Κοινωνιολογία, Χημεία και Πληροφορική»

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πανελλήνιες 2021: Αυτά είναι τα θέματα σε Κοινωνιολογία, Πληροφορική και Χημεία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πανελλαδικές 2021: Συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις με Κοινωνιολογία, Χημεία, Πληροφορική

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πανελλήνιες 2021: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Μαθηματικά

Λάμπρος Κατσαρός

Πανελλαδικές 2021: Αυτές είναι οι απαντήσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πανελλήνιες 2021 – Μαθηματική Εταιρεία: Ορθή η κλιμάκωση της δυσκολίας στα Μαθηματικά

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πανελλήνιες 2021: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Λάμπρος Κατσαρός