ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Εφορείες αρχαιοτήτων

Newsroom eleftherostypos.gr

Προσωπικό εποχικής απασχόλησης θα προσλάβουν τα μουσεία και οι εφορείες αρχαιοτήτων για να καλύψουν τις ανάγκες τους για τη θερινή περίοδο.

Οι εφορείες αρχαιοτήτων θα προσλάβουν 680 εποχικούς υπαλλήλους για οκτώ μήνες.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων για τις εφορείες αρχαιοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να έχουν: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής γλώσσας.

Οι εφορείες αρχαιοτήτων για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούν: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Αριστη γνώση της αγγλικής ή  γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (έως 6/4) 2262080147
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΔΕ Εξειδικευμένων
Εργατοτεχνιτών
2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (έως 7/4)  

22510 40716

ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 8
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (έως 8/4)
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 19
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (έως 9/4) 27310 81128
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 22
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3
Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (έως 9/4) 213 2139568
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 40
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (έως 9/4) 23310 22145
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 26
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (έως 12/4)  

2810 279094

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας (εως 12/4) 25210 58024
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
ΤΕ Λογιστικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (έως 12/4) 2.103.216.700
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 27
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 4
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων (έως 12/4) 24310 76647
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (έως 12/4) 28310 23653
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 12
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρτας (έως 12/4) 26810 24636
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 7
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (έως 12/4)  

210 3250148

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 5
ΤΕ Λογιστικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (έως 12/4) 2.109.238.747
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 177
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 29
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (έως 12/4) 2313 310201
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 28
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3
Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (έως 12/4) 210 3245957
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 8
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (έως 14/4) 27410 32650
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 41
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς (έως 16/4)  

23410 76661

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2
ΤΕ Λογιστικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας (έως 16/4)  

23510 47883

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2
ΤΕ Λογιστικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας (έως 20/4) 22730 62811
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 15
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 4
ΤΕ Λογιστικού 1

 

8 εργάτες στον Δήμο Καισαριανής

Ο Δήμος Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καισαριανής, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού – Βρυούλων 125, Τ.Κ. 16121, Καισαριανή, υπόψη κας Πορίχη Ζ. (τηλ. επικοινωνίας: 213-2010741-775).

3 προσλήψεις στον Δήμο Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας για την εκτέλεση των έργων: α) «Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας» του Δημοτικού Κέντρου Υγείας, β) «Παροχή Υπηρεσιών Φυσικοθεραπευτικής Αγωγής στα μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Επισκέπτης Υγείας, 1 ΤΕ Φυσικοθεραπευτής και 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καλλιθέας, Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2070415, 2132070412).

2 οδηγοί και καθαριστές στον Δήμο Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΥΕ Καθαριστριών/Καθαριστών Εσωτερικών Χώρων και 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

Συμβάσεις 8 και 9 μηνών: Εγκρίθηκαν 321 θέσεις εργασίας σε 13 δήμους – Οι θέσεις σε κάθε περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Τράπεζας της Ελλάδος: Τα προσόντα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για 76 προσλήψεις

Δημήτρης Ντόγκας

Προσλήψεις: Εγκρίθηκαν 218 σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες ΥΠΕΞ και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά για τις 38 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών  

Δημήτρης Ντόγκας

ΤΟΜΥ: Έως 12 Απρίλιου οι αιτήσεις για 1.935 προσλήψεις με διετείς συμβάσεις  

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης στην Ελλάδα, οι ευκαιρίες για καριέρα στο εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων: «Τρέχουν» 700 προσλήψεις μέσω κοινωφελούς εργασίας – Δικαιούχοι 7 κατηγορίες ανέργων

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Εγκρίθηκαν 791 μόνιμες προσλήψεις – Άμεσα οι νέες προκηρύξεις

Δημήτρης Ντόγκας