ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Εγκρίθηκαν 791 μόνιμες προσλήψεις – Άμεσα οι νέες προκηρύξεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Στα «σκαριά» βρίσκονται δύο νέες προκηρύξεις που αφορούν στην πρόσληψη 791 μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στα καταστήματα κράτησης όλης της χώρας.

Η πρώτη προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης αφορά την ενίσχυση δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών με 25 μόνιμους υπαλλήλους σε ειδικότητες ΠΕ/TE/ΔΕ Γραμματέων.

Η δεύτερη προκήρυξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνει 381 προσλήψεις μονίμων σε Καταστήματα Κράτησης και 385 προσλήψεις σε Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Τους νέους αυτούς διαγωνισμούς θα διενεργήσει το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες τα αιτήματα θα προχωρήσουν άμεσα και σύντομα θα είναι έτοιμες οι προκηρύξεις για να σταλούν για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στις δύο αυτές προκηρύξεις είναι κυρίως ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης, ενώ θα προσληφθούν και υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ψυχολόγων κ.ά.

Οι υποψήφιοι για το Προσωπικό Φύλαξης θα κληθούν από τις αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να υποβληθούν διαδοχικά σε υγειονομικές εξετάσεις και σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Οι υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από προσωπικό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις.

Η επιτροπή αρχικά θα διαπιστώσει την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων (που έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, άνδρες 1,70 – γυναίκες 1,60, όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπαιδικού, ιδιώτη ή δημόσιου).

50 μόνιμοι στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Ελληνικό Κτηματολόγιο αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/30-09-2020 πράξη έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021, κατόπιν της συνεδρίασης του τακτικού Υπουργικού Συμβουλίου στις 30-09-2020, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (Α’ 133), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πενήντα (50) προσλήψεις σε κενές οργανικές θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Για τις ειδικές κατηγορίες θα καλυφθούν τέσσερις θέσεις από την ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής.

23 τεχνίτες στον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Αχελώου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΓΟΕΒ Αχελώου, που εδρεύει στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ Οικονομικού, 1 ΠΕ Γεωπονικού, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος, 2 ΤΕ Μηχανικός Αυτοματισμού, 1 ΔΕ Διοικητικών, 1 ΔΕ χειριστές Αποστραγγιστικών Αντλιοστασίων, 2 ΔΕ χειριστές Αρδευτικών Αντλιοστασίων, 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Εργου, 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγος, 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός (Τεχνίτης Μηχανικός), 2 ΔΕ Βοηθός Πρακτικός Μηχανικός, 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής, 5 ΥΕ Υδρονομείς και 1 ΥΕ Εργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ1 και να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, οι κωδικοί θέσης, τηλέφωνο ή και e-mail, στην Κεντρική Υπηρεσία, Εθνικής Αντιστάσεως 6 – Αγρίνιο (τηλ. 2641022938).

3 θέσεις στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα έως 31/12/2021 με δυνατότητα παράτασης, ως ακολούθως: 2 ΠΕ Φιλόλογοι και 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δήμου [email protected] Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως 07/04/2021 (10 ημερολογιακές ημέρες).

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 5.000 άνεργους

Αιτήσεις δέχεται ο ΟΑΕΔ για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμά του για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 5.000 ανέργων έως 29 ετών, που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 19 Απριλίου και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ, καθώς και επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μίας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ιστότοπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους.

Οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά ΚΠΑ2 έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις (έως 30%) θα τεθούν σε αναμονή και θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Για τη δημόσια πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: 1428 προσλήψεις μονίμων – Οι 7 νέοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ μέσα στην Άνοιξη

Μιχάλης Μάρδας

Προπληρώνονται από σήμερα επιδόματα ανεργίας, Δώρο Πάσχα και αναδρομικά κληρονόμων

Ανδρέας Ντίνης

Από σήμερα οι πληρωμές για αναδρομικά κληρονόμων, επιδόματα και δώρο Πάσχα

Tinad

Δώρο Πάσχα και επιδόματα του ΟΑΕΔ από Δευτέρα

Μιχάλης Μάρδας

«Συγχωνεύονται» 25 πιστοποιητικά σε ένα – Εφτασε το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Evanthia Karra

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

Συμβάσεις 8 και 9 μηνών: Εγκρίθηκαν 321 θέσεις εργασίας σε 13 δήμους – Οι θέσεις σε κάθε περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Τράπεζας της Ελλάδος: Τα προσόντα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για 76 προσλήψεις

Δημήτρης Ντόγκας

Προσλήψεις: Εγκρίθηκαν 218 σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες ΥΠΕΞ και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δημήτρης Ντόγκας