ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

EPSO: Οι δύο διαγωνισμοί για 85 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή

Όχι λέει η Φινλανδία στο Ταμείο Ανάκαμψης που προτείνει η Κομισιόν

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει 2 γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER) στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως πυρηνικούς επιθεωρητές (ομάδα καθηκόντων AST) και για τη Γενική Διεύθυνση εσωτερικής αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW) και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ ENV) μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Συνολικά θα γίνουν 85 τοποθετήσεις, 45 στον πρώτο διαγωνισμό και 40 στον δεύτερο.

Τα καθήκοντα των πυρηνικών επιθεωρητών συνίστανται στον έλεγχο της ορθότητας των δηλώσεων και των εκθέσεων των φορέων εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων, στη διενέργεια φυσικού ελέγχου των πυρηνικών υλικών και στη σύνταξη εκθέσεων με τα πορίσματά τους.

Υπό την εποπτεία της ιεραρχίας είναι επίσης υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εθνικούς εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς.

Ενδέχεται να απαιτηθεί επίσης να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του εξοπλισμού διασφαλίσεων. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει: να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2, τη γλώσσα 1 από οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και τη γλώσσα 2 μεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής, να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στο διαγωνισμό, να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό [για παράδειγμα: διπλώματα/πτυχία, επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener» – Αξιολογητής Ταλέντου)].

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., εκτός από την ενότητα «Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου), η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στην επιλεγείσα γλώσσα 2.

Ως διοικητικός υπάλληλος στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα, θα καλείστε να εκπονείτε πολιτική και νομοθεσία, να εφαρμόζετε και να διαχειρίζεστε την ισχύουσα νομοθεσία, να εκτελείτε ρυθμιστικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου, να παρακολουθείτε τη νομοθεσία, τις τάσεις και τις εμπορικές συμφωνίες και να συμμετέχετε σε διαπραγματεύσεις στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα, μεταξύ άλλων και σε διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

1) Γενικοί όροι – Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε. –  Να έχουν τακτοποιήσει τις τυχόν στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας – Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (εις βάθος γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει: να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2, τη γλώσσα 1 από οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και τη γλώσσα 2 μεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής, να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στο διαγωνισμό, να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τον παρόντα διαγωνισμό [για παράδειγμα: διπλώματα/πτυχία, επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ειδικές ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener» – Αξιολογητής Ταλέντου)].

Πρακτική άσκηση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Ο τομέας τροφίμων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα (EIT Food Hub Greece) ανακοινώνει τον νέο κύκλο υποτροφιών πρακτικής άσκησης.

Πρόκειται για δύο προγράμματα πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες εταιρίες και ερευνητικά κέντρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με διάρκεια 3 έως 6 μήνες.

Το ποσό της αμοιβής κυμαίνεται από 650 έως 1.850 ευρώ, ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης.

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο επιμέρους προγράμματα υποτροφιών ενώ η καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις είναι η 12η Απριλίου 2020:

  • RIS Fellowships: Απευθύνεται σε εγγεγραμμένους φοιτητές και αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και σε νέους επιχειρηματίες με ενδιαφέρον. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας κυμαίνεται από 650 έως 1.350 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως).
  • RIS Talents: Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους μεταδιδάκτορες, με ενδιαφέρον στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας κυμαίνεται από 950 έως 1.850 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως).

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) είναι ένας οργανισμός της Ε.Ε. που ιδρύθηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας για ανάπτυξη καινοτομίας στην Ευρώπη.

Το ΕΙΤ προωθεί την καινοτομία μέσω της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα με στόχο την ανάπτυξη λύσεων που απαντούν σε επείγουσες παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Το EIT Food είναι μία από τις 8 κοινότητες καινοτομίας του ΕΙΤ (Climate, Innovation Communities, Digital, Health, InnoEnergy, Manufacturing, RawMaterials, UrbanMobility) και εστιάζει στην καινοτομία στον τομέα τροφίμων.

Στην Ελλάδα, το ΕΙΤ Food εκπροσωπείται από τον οργανισμό Industry Disruptors – Game Changers και έχει ως εκπαιδευτικό συνεργάτη το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που συναποτελούν το τοπικό EIT Food HUB. Περισσότερες πληροφορίες: https://cutt.ly/js6wW8S και https://cutt.ly/Qs6u12K.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Πατέντα εμβολίων: Πέντε χώρες της Ε.Ε. παίρνουν αποστάσεις από την πρόταση για άρση – Τι υποστηρίζουν

Tinad

Ταξίδια: Η πρόταση της Κομισιόν για χαλάρωση των μέτρων!

Tinad

Νέος πόλεμος μεταξύ ΕΕ και Apple -Γιατί κατηγορείται για αθέμιτο ανταγωνισμό

Μιχάλης Μάρδας

Κορωνοϊός: Νέο συμβόλαιο – μαμούθ της Ε.Ε. με τη Pfizer για 1,8 δισ. δόσεις του εμβολίου

Tinad

Κορωνοϊός – Pfizer: Συμφωνία για άλλες 100 εκατ. δόσεις του εμβολίου στην Ευρώπη

Tinad

Αλλαγές συνόρων στα Βαλκάνια;

Tinad

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: 1428 προσλήψεις μονίμων – Οι 7 νέοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ μέσα στην Άνοιξη

Μιχάλης Μάρδας

Μας λένε… Ούρσουλα

Kon

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας