ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Εφορείες αρχαιοτήτων: Ο διαγωνισμός για 67 εποχικούς 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 15 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων θα προσληφθεί προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 67 εποχικούς υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Αριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). Για τις θέσεις ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων ζητούνται: Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης ή ισότιμο της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ(Υποβολή αιτήσεων)                                                               Θέσεις           Τηλέφωνο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (έως 15/3) 28310 58842
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (έως 12/3) 22413 65237
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού 1
ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (έως 12/3) 210 3213571
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (έως 12/3) 23850 28206
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 7
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (έως 12/3) 22510 47033
ΠΕ Γεωγράφου 1
ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων
και Εργων Τέχνης
1
ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 1
ΔΕ Ειδικευμένου
Εργατοτεχνίτη συντήρησης
1
ΥΕ Ειδικευμένου Εργάτη
ανασκαφής
1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (έως 12/3) 27520 97612
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (έως 12/3) 28410 22462
ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (έως 11/3) 22413 65237
ΥΕ Ειδικευμένου Εργάτη 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (έως 11/3) 210 3240563
ΠΕ Αρχαιολόγων 4
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2
ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 15
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (έως 11/3) 2821044418
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (έως 11/3) 26510 01051
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (έως 11/3) 28410 22462
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (έως 9/3) 22210 22402
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας (έως 9/3) 23810 24356
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (έως 9/3)  

23310 29737

ΥΕ Εξειδικευμένου Εργάτη  1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (έως 10/3) 2262080147
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (έως 11/3) 28410 22462
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (έως 11/3) 26240 22529
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 1

 

16 άτομα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι θέσεις της Προκήρυξης είναι: ΕΕΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κωδ. 10001):

Οι τρεις (3) θέσεις Μηχανικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Συντονισμού – Τμήμα Εκπαίδευσης, Μελετών και Γνωμοδοτήσεων – Τμήμα Μελετών και Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών. ΕΕΠ ΝΟΜΙΚΩΝ (κωδ. 10002):

Οι επτά (7) θέσεις Νομικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Μελετών και Γνωμοδοτήσεων – Τμήμα Γνωμοδοτήσεων/Μελετών, Ελέγχου – Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου και Συντονισμού – Τμήμα Συντονισμού. ΕΕΠ Οικονομολόγων (κωδ. 10003).

Οι δύο (2) θέσεις Πληροφορικής θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης – Τμήμα Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων και Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης – Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης. ΕΕΠ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ (κωδ. 10005): Μέριμνα για την τήρηση, την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, υποβολή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων στο Συμβούλιο της Αρχής σχετικά με θέματα τα οποία άπτονται του αντικειμένου της στατιστικής. ΕΕΠ. Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιαυτολόγων (κωδ. 10006).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

12 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 2 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 2 ΠΕ Γεωπόνων, 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και 1 ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας – Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 26ης Οκτωβρίου 64 – Τ.Κ. 546 27, Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Υφαντοπούλου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 319152, 2313319154 ).

8 στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Ζητούνται: 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών), 1 ΠΕ Κοινωνιολόγος (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών), 1 ΠΕ Ψυχολόγων (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών), 2 ΠΕ Παιδαγωγών ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ), 1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ), 1 ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ) και 1 ΥΕ Διαμεσολαβητών ΡΟΜΑ (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ).

Tηλ. επικοινωνίας: 2651054260.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Βεβαίωση μετακίνησης: Νέα αλλαγή στο έντυπο – Ποιες ισχύουν μέχρι 15 Μαρτίου, ποιες μέχρι 22

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί να πηδήξει από τον 6ο όροφο

Λάρισα: Σήμερα οι πρώτοι οικίσκοι για την προσωρινή στέγαση των σεισμόπληκτων

Πέθανε ο τραπεζίτης Γιάννης Κωστόπουλος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: 1428 προσλήψεις μονίμων – Οι 7 νέοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ μέσα στην Άνοιξη

Μιχάλης Μάρδας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

Συμβάσεις 8 και 9 μηνών: Εγκρίθηκαν 321 θέσεις εργασίας σε 13 δήμους – Οι θέσεις σε κάθε περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Τράπεζας της Ελλάδος: Τα προσόντα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για 76 προσλήψεις

Δημήτρης Ντόγκας

Προσλήψεις: Εγκρίθηκαν 218 σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες ΥΠΕΞ και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά για τις 38 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών  

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΤΟΜΥ: Έως 12 Απρίλιου οι αιτήσεις για 1.935 προσλήψεις με διετείς συμβάσεις  

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης στην Ελλάδα, οι ευκαιρίες για καριέρα στο εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας