ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμοι και Περιφέρειες: Στη τελική ευθεία οι 782 μόνιμες προσλήψεις – Η λίστα με τις 35 ειδικότητες

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόσληψη 782 μονίμων σε δήμους, περιφέρειες και ΔΕΥΑ όλης της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΣΕΠ προγραμματίζει να εκδώσει την προκήρυξη μέσα στην άνοιξη. Αναλυτικά θα γίνουν:

α) επτακόσιες σαράντα οκτώ (748) προσλήψεις τακτικού προσωπικού στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας και

β) τριάντα τέσσερις (34) θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής σε δήμους-περιφέρειες καθώς και σε νομικά πρόσωπα αυτών.

Ουσιαστικά «ανοίγει» ο δρόμος για την προκήρυξη-ουρά της 3Κ/2018, η οποία έχει μπει στον πάγο για πολύ καιρό. Οπως έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό θα υπάρξουν δυο ξεχωριστές προκηρύξεις, μία για τις 748 θέσεις και δεύτερη για τις θέσεις των νομικών. Θα ζητηθούν ειδικότητες από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν

1.Βιολόγοι

2.Γεωλόγοι

3.Διοικητικοί

4.Νομικοί

5.Μηχανικοί Περιβάλλοντος

6.Πολιτικοί Μηχανικοί

7.Οικονομολόγοι

8.Διοικητικοί

9.Διοικητικού-Οικονομικού

10.Λογιστές

11.Μηχανικοί Η/Υ

12.Μηχανικοί Δομικών Εργων

13.Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος

14.Διοικητικού-Λογιστικού

15.Ηλεκτρολόγοι

16.Ζυγιστές

17.Εργοδηγοί

18.Μηχανοτεχνίτες

19.Μνημοτεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων

20.Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων

21.Οδηγοί απορριμματοφόρων

22.Οδηγοί φορτηγών

23.Χειριστές Η/Υ

24.Χειριστές μηχανημάτων έργου

25.Χειριστές μηχανημάτων καθαριότητας

26.Βοηθητικό προσωπικό

27.Γενικών καθηκόντων

28.Επιστάτες καθαριότητας

29.Εργάτες καθαριότητας

30.Εργάτες-συνοδοί απορριμματοφόρων

31.Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων

32.Εργάτες εξωτερικών χώρων

33.Υδρονομείς

34.Προσωπικό καθαριότητας

35.Φύλακες

Πριν από λίγες μέρες το υπουργείο Εσωτερικών, με εγκύκλιο που απέστειλε σε δήμους και περιφέρειες, έθεσε προθεσμία προκειμένου να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για τις μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020 στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του 2021.

Πρόκειται για την αριθμ. 12119/18.2.2021 Εγκύκλιο της Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, με τίτλο «Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών».

Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι από τις 748 θέσεις τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και στις οποίες αναφέρεται η συγκεκριμένη εγκύκλιος, ένα μέρος τους θα παρακρατηθεί με απόφαση του υπουργού Εργασίας προκειμένου να πληρωθούν από προστατευόμενα άτομα, με βάση την παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 2643/1998 ως ισχύει, και άρα οι εν λόγω θέσεις δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα που θα στείλει το υπ. Εσωτερικών στο ΑΣΕΠ για την έκδοση της προκήρυξης.

32 καθαριστές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) καθαριστών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Ν. Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 8 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, υπ’ όψιν κ. Ε. Γιακουμάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2251036131).

29 άτομα στον Δήμο Μακρακώμης

Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αναλυτικά θα προσληφθούν: 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, 1 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, 1 ΤΕ Μηχανικός πολιτικών έργων και υποδομών, 4 ΔΕ Οδηγοί, 1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων, 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 10 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων, 7 ΥΕ Συνοδοί απορριμματοφόρων και 1 ΠΕ Φαρμακοποιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως σήμερα 23/02/2021 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου – Γραφείο Πρωτοκόλλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα).

6 εργάτες στη ΔΕΥΑ Κύμης-Αλιβερίου

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Κύμης-Αλιβερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στα γραφεία της ΔΕΥΑΚΑ (Δ/νση: Κ. Μπακόλα 30 – 1ος όροφος, τηλ.: 2223025276) αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μόνο αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία για τον καθορισμό συγκεκριμένης ημέρας και ώρας για την κατάθεση της σχετικής αίτησης (αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπαϊρακτάρη Σοφία).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΚΑ και συγκεκριμένα μέχρι και αύριο 24/02/2021.

11 στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης & Αποχέτευσης Κω

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης & Αποχέτευσης Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 9 ΥΕ Εργατών Υδρευσης-Αποχέτευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: [email protected]

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Υπόθεση Λιγνάδη – Κούγιας: «Τηλεγράφημα η δικογραφία, θα δω αν αναλάβω την υπόθεση»

Δημήτρης Λιγνάδης: «Σκηνοθετούσε ακόμα και τις σχέσεις των παιδιών» – Τι αποκάλυψε δικηγόρος θύματος

Κορωνοϊός – Βατόπουλος: Να υπάρχει κόφτης στα SMS και έλεγχος στις ώρες εξόδου

Παύλος Χαϊκάλης: Στα χέρια του ο φάκελος καταγγελιών – Τουλάχιστον πέντε μαρτυρίες για σεξουαλική παρενόχληση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις για δουλειά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

Δημήτρης Ντόγκας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη: Το ΑΣΕΠ θα προσλάβει 38 μόνιμους διοικητικούς –Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Το νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους 18 έως 29 ετών με κάλυψη 100% του μισθολογικού κόστους – Οι δικαιούχοι

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εσωτερικών: Οι οδηγίες σε Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΙΔ για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Δημήτρης Ντόγκας

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 154 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Υγείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 1.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες – Τα μυστικά της αίτησης και οι ειδικότητες [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 957 προσλήψεις στο πρόγραμμα δακοκτονίας – Πως θα διεκδικήσετε θέση γεωπόνου ή εργατοτεχνίτη

Δημήτρης Ντόγκας

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας: Αιτήσεις έως την Τετάρτη για 939 μόνιμους γιατρούς – Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας