ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 56 εποχικοί – Έως 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Συνολικά, αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 56 εποχικούς υπαλλήλους.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Αριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη), συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΦΟΡΙΑ (ημερομηνία υποβολής αίτησης – τηλ. επικοινωνίας)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (έως 18/2 – 2310 801402)
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (έως 18/2 – 28210 94487)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου (έως 19/2 – 26950 42714)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Δωδεκανήσου (έως 26/2 – 22410 34024)
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (έως σήμερα – 27410 31619)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 2
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (έως σήμερα – 26510 01051)
ΠΕ Αρχαιολόγος 1
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας (έως σήμερα – 26310 55654)
ΠΕ Αρχαιολόγος 1
Διεύθ/ση Συντήρησης Αρχαίων & Νεότερων Μνημείων (έως σήμερα – 210 3215548)
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 8
ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 4
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (έως 17/2 – 27310 28503)
ΠΕ Αρχαιολόγος 3
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 13
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 3
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (έως 17/2 – 23210 21084)
ΠΕ Αρχαιολόγος 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (έως 17/2 – 27210 22534)
ΠΕ Αρχαιολόγος 1
ΔΕ Εργατοτεχνίτης 1
13 θέσεις στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), που εδρεύει στον Δήμο Λαρισαίων, και συγκεκριμένα:

2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Αδειας Α’ Τάξης), 1 ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός, 4 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Εργων Υποδομής), 1 ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Αδειας Α’ Τάξης), 1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος και 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κ. Πολυγένη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας 2410-687112, 104, 103).

17 τεχνίτες στον Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν:

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1, ΥΕ Καθαριστριών εσωτερικών χώρων 6, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου 2, ΔΕ Τεχνιτών οικοδομικών εργασιών 2, ΔΕ Τεχνιτών Δεντροκηπουρών 1, ΔΕ Τεχνιτών Σιδήρου 1, ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών 1, ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 1 και ΔΕ Νοσηλευτών 2.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ρόδου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος (τηλέφωνα επικοινωνίας 22413 61214).

16 άτομα στον Δήμο Τανάγρας

Ο Δήμος Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021.

Οι θέσεις είναι: 14 ΥΕ Καθαριστών/στριών (Σχολικές Καθαρίστριες) και 2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με άδεια ψηφιακού ταχογράφου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (Συνημμένο Υπόδειγμα) με όλα τ’ απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: [email protected] ή στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι.

4 εργάτες στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :

α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 169 του ν.3584/07.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά έως και 17-02-2021: Α) μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκανάρισμα των εγγράφων ή με ψηφιακή υπογραφή στο [email protected] Β) Στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (δ/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ. 2234-350-309-301-307).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις 

Κορωνοϊός – Σαρηγιάννης: Προτείνω παράταση του lockdown για μια βδομάδα

Συνελήφθη για e-διακίνηση πορνογραφίας ανηλίκων – Στο «φως» τέσσερις υποθέσεις μέσα από διεθνή αστυνομική συνεργασία 

Χιόνια στην Αττική: Εντυπωσιακές και πρωτόγνωρες εικόνες από την πρωτεύουσα

«Πρωτεία» στην παγωνιά για την Φλώρινα – Στους -25,1 το θερμόμετρο στο Νέο Καύκασο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Voucher για 10.000 θέσεις εργασίας με επίδομα 2.520 ευρώ – Έως 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις ανέργων 30 έως 49 ετών

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Νέος διαγωνισμός για 240 μόνιμους – Η διαδικασία επιλογής – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου για 50 θέσεις 8μηνης διάρκειας – Οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμοι και Περιφέρειες: Στη τελική ευθεία οι 782 μόνιμες προσλήψεις – Η λίστα με τις 35 ειδικότητες

Δημήτρης Ντόγκας

EPSO: Ο διαγωνισμός για 95 γλωσσικούς επιμελητές σε Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωδικαστήριο – Πως θα διεκδικήσετε τη θέση

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΦΚΑ: Έρχονται δύο νέες προκηρύξεις για 186 μόνιμους – Πως θα κατανεμηθούν οι θέσεις για προστατευόμενα άτομα

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ 2Κ/2020: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για 46 διασώστες στο ΕΚΑΒ

Δημήτρης Ντόγκας