ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πρόγραμμα για αμειβόμενη πρακτική άσκηση 94 ατόμων σε ΚΠΙΣΝ, Εθνική Βιβλιοθήκη και Λυρική Σκηνή – Η διαδικασία επιλογής

Newsroom eleftherostypos.gr

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. προσφέρει σε άτομα ηλικίας 18-35 ετών τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ).

Η προκήρυξη απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε έναν πολιτιστικό οργανισμό διεθνούς βεληνεκούς. Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει στο να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε πεδία σχετικά με τις διάφορες πτυχές της λειτουργίας των τριών φορέων (ΚΠΙΣΝ Α.Ε., ΕΒΕ, ΕΛΣ). Μέσα από το πρόγραμμα, οι ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκ των έσω τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας των τριών φορέων.

Κατόπιν αξιολόγησης, το 10% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα έχει την ευκαιρία παράτασης στη σύμβασή του για ακόμα έναν κύκλο πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει τον Ιούνιο 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2022. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης θα καταρτισθεί με την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.

Τύποι πρακτικής άσκησης

Για να διασφαλιστούν η μεγαλύτερη δυνατή επίδραση και ο ευρύτερος δυνατός αντίκτυπος, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει χωριστεί σε τρεις τύπους με συνολικά 94 θέσεις:

–  Τύπος Ι: Πρακτική Ασκηση – χωρίς πτυχίο ή άλλα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα: 9 θέσεις.

–  Τύπος ΙΙ: Πρακτική Ασκηση – απαραίτητη γνώση αγγλικών: 19 θέσεις.

–   Τύπος ΙΙΙ: Πρακτική Ασκηση – απαραίτητο πτυχίο & γνώση αγγλικών: 66 θέσεις.

Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε νέους έως 35 ετών (ημερομηνία γέννησης 02/06/1985 – 01/06/2003) με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να υπάρχει ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση).

Δεκαέξι (16) υποψήφιοι, καθώς και τριάντα οκτώ (38) επιλαχόντες θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις δεκαεννέα (19) διαθέσιμες θέσεις. Τρεις (3) υποψήφιοι προκύπτουν από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης, όπως διευκρινίζεται στην εισαγωγή.

Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί. Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος που θέτει υποψηφιότητα για τον τύπο ΙΙ διατηρεί το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα και για τον τύπο ΙΙΙ, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, αλλά είναι υποχρεωτικό οι δύο υποψηφιότητες να δηλωθούν σε μία ενιαία φόρμα.

Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε τμήμα), ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για κάθε τμήμα, ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι τριπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση τα τμήματα όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν πέντε (5) υποψήφιοι ανά τμήμα.

Συνεπώς, μαζί με τους κληρωθέντες της προηγούμενης προκήρυξης, όπως διευκρινίζεται στην εισαγωγή, διακόσιοι δέκα (210) υποψήφιοι θα προκύψουν από τις κληρώσεις των τριάντα (30) τμημάτων που αφορούν τον τύπο ΙΙΙ, ενώ είκοσι δύο (22) υποψήφιοι προκύπτουν από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης (σύνολο 232).

Επιπλέον, θα κληρωθούν εκατόν σαράντα εννέα (149) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση, με εξαίρεση τα τμήματα όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες ανά τμήμα.

Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί. Οσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Για τους διακόσιους τριάντα δύο (232) υποψηφίους που προκύπτουν από τις κληρώσεις θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., της ΕΒΕ και της ΕΛΣ. Για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης θα γίνει κλήρωση παρουσία συμβολαιογράφου, για τους υποψηφίους που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 17 Φεβρουαρίου 2021, 14:00 (ώρα Ελλάδας). Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Μετά την υποβολή της φόρμας δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης της αίτησης, ούτε αποστολής ή καταχώρισης συμπληρωματικών ή διορθωμένων στοιχείων. Για ερωτήματα και διευκρινίσεις συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις.

Εάν έχετε επιπλέον απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] . Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) μόνιμου προσωπικού των φορέων του ΚΠΙΣΝ δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΒΕ και την ΕΛΣ.

Οσοι επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση, καθώς και για τη μη συγγένεια (έως και τρίτου βαθμού) με μόνιμο προσωπικό των φορέων του ΚΠΙΣΝ.

Συνεργασία ΟΑΕΔ-UNICEF για την προώθηση της εργασιακής ένταξης των νέων

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και της UNICEF υπέγραψαν ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, και ο επικεφαλής του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, Luciano Calestini, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των νέων.

Τα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν την υποστήριξη των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ από τη UNICEF, καθώς επιτελούν έναν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ποιοτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας για εφήβους και νέους.

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία προωθεί την ανάπτυξη ευέλικτων και αλληλοσυνδεόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και προσανατολισμού στην εργασία, προσαρμοσμένων στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων και τη δημιουργία μιας δεξαμενής εναλλακτικών διαδρομών, ως βιώσιμης λύσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και την πρόσβαση σε αποτελεσματικότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προωθείται, ακόμη, η δημιουργία συνδέσμων πρόσβασης για εφήβους και νέους στην Ελλάδα με το πρόγραμμα Generation Unlimited (GenU) για την παροχή διευρυμένης εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας και καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία και την υποστήριξη των εφήβων και των νέων, μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τέλος, προβλέπεται η συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων πρόσβασης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και στους τομείς διαχείρισης δεδομένων και της ανάπτυξης τεκμηρίωσης, που προωθούν την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ και της UNICEF.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις 

Κορωνοϊός – Προειδοποίηση Παγώνη: Ξεχάστε το Πάσχα και φέτος – Πάντα στο τραπέζι το ολικό lockdown

Κορωνοϊός: 9χρονος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Πατρών

Σοκ και δέος από την άσκηση των κομάντο στη Σούδα

Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παίρνει θέση έπειτα από τρεις μήνες για τον συνωστισμό στον Άγιο Δημήτριο: «Φταίει η αστυνομία»

 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Πλέγμα μέτρων στήριξης εργαζομένων και ανέργων κατά την περίοδο της πανδημίας

Ανδρέας Ντίνης

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις για δουλειά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

Δημήτρης Ντόγκας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη: Το ΑΣΕΠ θα προσλάβει 38 μόνιμους διοικητικούς –Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Το νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους 18 έως 29 ετών με κάλυψη 100% του μισθολογικού κόστους – Οι δικαιούχοι

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εσωτερικών: Οι οδηγίες σε Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΙΔ για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Δημήτρης Ντόγκας

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 154 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Υγείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 1.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες – Τα μυστικά της αίτησης και οι ειδικότητες [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 957 προσλήψεις στο πρόγραμμα δακοκτονίας – Πως θα διεκδικήσετε θέση γεωπόνου ή εργατοτεχνίτη

Δημήτρης Ντόγκας

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας: Αιτήσεις έως την Τετάρτη για 939 μόνιμους γιατρούς – Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση

Δημήτρης Ντόγκας