ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Έξι εταιρίες «σκανάρουν» βιογραφικά  – Ποιες ειδικότητες ζητάνε, τα πακέτα αποδοχών που προσφέρουν

Newsroom eleftherostypos.gr

Έξι εταιρίες του ιδιωτικού τομέα αναζητούν συνεργάτες προκειμένου να καλύψουν  τις αυξανόμενες ανάγκες τους. Πρόκειται για την καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε, την ΚΡΙ ΚΡΙ, την APIVITA, την εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και την ΜΕΪΔΑΝΗΣ.

  • Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της και προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της, ζητά να προσλάβει, για την περαιτέρω στελέχωση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Εσωτερικό Ελεγκτή (Καλαμάτα).

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος AEI/ΤΕΙ, ή πανεπιστημίου του εξωτερικού, οικονομικής κατεύθυνσης, σε  κάποιον από τους ακόλουθους κλάδους: Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην παροχή οικονομικών ή/και ελεγκτικών υπηρεσιών σε επιχείρηση ή σε ελεγκτική εταιρία, αντίστοιχου μεγέθους απαιτήσεων.

Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office. Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:  Κατανόηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις σχετικές της θέσης. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετική της θέσης. Γνώση χρήσης SAP ή/και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, κάλυψη εξόδων για επαγγελματικά ταξίδια και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα θετικό περιβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενο από επιστολή, επίσης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, στην οποία θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση, έως και τις 12.02.2021.

  • Η εταιρία ΚΡΙ ΚΡΙ αναζητά Υπεύθυνο Μονάδας Βιοαερίου & Συμπαραγωγής.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την: Επίβλεψη και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της συντήρησης της Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου και Συμπαραγωγής, βάσει κρίσιμων δεικτών λειτουργίας και απόδοσης, εκτέλεση χημικών αναλύσεων Μονάδας Βιοαερίου, διαρκή βελτίωση του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών, σύνταξη εβδομαδιαίας αναφοράς προς τον διευθυντή Αειφόρου Ανάπτυξης, διασφάλιση της εφαρμογής και της τήρησης των κανόνων υγείας & ασφάλειας στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας.

Τυπικά προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ Πολυτεχνικής σχολής σχετικού αντικειμένου, μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της ενέργειας ή του περιβάλλοντος θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση κρίνεται απαραίτητη, πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίων με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη θα εκτιμηθεί, άριστη γνώση αγγλικών , αποδεδειγμένες advanced γνώσεις χειρισμού Auto Cad και εφαρμογών MS Office είναι προαπαιτούμενες, αναλυτική σκέψη και ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων εκτός προγράμματος θεωρούνται must.

Παρέχονται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής, ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης, δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών και συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση. Αίτηση μέσω σελίδας https://krikri.recruitee.com/o/obh6pngpdk.

  • Η APIVITA αναζητά Συσκευαστή/τρια γραμμής παραγωγής.

Ο/η κάτοχος της θέσης παραλαμβάνει τα υλικά συσκευασίας από την αποθήκη και χειρίζεται τη γραμμή για τη συσκευασία του προϊόντος, τηρεί τα GMPs του χώρου, συμπληρώνει τα απαιτούμενα έντυπα (έγγραφα ή/και ηλεκτρονικά) και διατηρεί το χώρο ευθύνης του εύτακτο και ασφαλή, πραγματοποιεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να συσκευάζονται εντός βάρδιας οι προγραμματισμένες ποσότητες, βάσει των προδιαγραφών ποιότητας σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Ζητούνται: εμπειρία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε συσκευασία καλλυντικών, φαρμάκων ή τροφίμων, πολύ καλή γνώση χειρισμού μηχανημάτων, επιθυμητό πτυχίο ΤΕΙ, ΙΕΚ τεχνολογικής εκπαίδευσης, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, οικολογική συνείδηση και ομαδικό πνεύμα, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας & χρήση Η/Υ, συνέπεια – υπευθυνότητα. Αιτήσεις μέσω της σελίδας https://www.apivita.com/hellas/job_openings.

  • Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκης (Κωδ. Θέσης: ΕΑ/2021) για το τμήμα Αποθηκών στο εργοστάσιο στη Σούρπη Μαγνησίας.

Αρμοδιότητες: Παραλαβές Β’ υλών & Υλικών Συσκευασίας, απογραφές, ανεφοδιασμός παραγωγής, μετακινήσεις εμπορευμάτων. Επιθυμητά προσόντα: Επιθυμητή προϋπηρεσία 2 ετών σε περιβάλλον οργανωμένης αποθήκης, πολύ καλή γνώση χειρισμού περονοφόρου (γνώση χρήσης reach truck θα εκτιμηθεί). Καλή γνώση χρήσης Η/Υ.

Η γνώση χειρισμού RF θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Η γνώση χειρισμού SAP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Παρέχονται: Αριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση, προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Αιτήσεις μέσω της σελίδας https://www.loulismills.gr/efkairies-karieras.

  • Η ομάδα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αναζητά νέο συνάδελφο που θέλει να ξεχωρίσει και να εξελιχθεί στο χώρο των Πωλήσεων για τη θέση του Εκπροσώπου Πωλήσεων (Sales Representative) για την περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.

Ο Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Sales Representative) είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του πελατολογίου και την ανάπτυξη των πωλήσεων στην αγορά του, συμβάλλοντας άμεσα στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρίας.

Θα πρέπει να διαθέτει: Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης, προϋπηρεσία έως 2 χρόνια στον κλάδο των πωλήσεων (επιθυμητή), μόνιμη κατοικία στον αναφερόμενο νομό, πολύ καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση Η/Υ, ικανότητες επικοινωνίας, δημιουργίας σχέσεων και διαπραγμάτευσης, προσανατολισμό στα αποτελέσματα & ευελιξία, δυνατότητα εργασίας σε ομάδες αλλά και ανεξάρτητα, διάθεση για συνεχή ανάπτυξη & εξέλιξη, ικανότητα να δουλεύει υπό πίεση, δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

Η εταιρία ακολουθεί μια αξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού, παρέχοντας σε όλους τους αιτούντες ίσες ευκαιρίες και εμπιστευτικότητα. Κωδικός αγγελίας SalesHerakleio2020. Αιτήσεις μέσω της σελίδας https://www.athenianbrewery.gr/gr/el/home/#.

  • Η ΜΕΪΔΑΝΗΣ αναζητά για άμεση πρόσληψη Αποθηκάριο για την Κεντρική Αποθήκη στον Ασπρόπυργο.

Καθήκοντα: Picking, packing, φορτώσεις εμπορευμάτων, με βάση τις παραγγελίες πελατών και καταστημάτων, εκφορτώσεις/παραλαβές εμπορευμάτων από προμηθευτές, τακτικός έλεγχος αποθεμάτων, απογραφές, τακτοποίηση εμπορευμάτων στις προκαθορισμένες θέσεις, μέριμνα για την ευταξία της αποθήκης.

Οποιος διαθέτει προϋπηρεσία σε picking, packing, παραλαβές, φορτώσεις σε μηχανογραφημένη αποθήκη με χρήση RF scanners, γνώση ή εμπειρία του ηλεκτρολογικού υλικού, θα συνεκτιμηθεί εργατικότητα, οργανωτικότητα και πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, μπορεί να στείλει το βιογραφικό του σημείωμα κάνοντας αίτηση με την ένδειξη ΑΠΘΑ.

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση, άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: [email protected] meidanis.gr.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ειδήσεις 

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα [χάρτης]

Ο πολιτισμός στην ψηφιακή εποχή: Το πρόγραμμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι

Υπουργείο Παιδείας: Διάψευση στα σενάρια για μείωση της ύλης

#MeToo: Μήνυση-σοκ για βιασμό ανηλίκου κατα γνωστού σκηνοθέτη – 30 χρονών είναι σήμερα το θύμα!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι νέες ευκαιρίες για καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Voucher για 10.000 θέσεις εργασίας με επίδομα 2.520 ευρώ – Έως 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις ανέργων 30 έως 49 ετών

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Νέος διαγωνισμός για 240 μόνιμους – Η διαδικασία επιλογής – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου για 50 θέσεις 8μηνης διάρκειας – Οι τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται

Δημήτρης Ντόγκας

Δήμοι και Περιφέρειες: Στη τελική ευθεία οι 782 μόνιμες προσλήψεις – Η λίστα με τις 35 ειδικότητες

Δημήτρης Ντόγκας

EPSO: Ο διαγωνισμός για 95 γλωσσικούς επιμελητές σε Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωδικαστήριο – Πως θα διεκδικήσετε τη θέση

Δημήτρης Ντόγκας

ΕΦΚΑ: Έρχονται δύο νέες προκηρύξεις για 186 μόνιμους – Πως θα κατανεμηθούν οι θέσεις για προστατευόμενα άτομα

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ 2Κ/2020: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για 46 διασώστες στο ΕΚΑΒ

Δημήτρης Ντόγκας