Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις: 300 νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία – Ποιες ειδικότητες που θα ζητηθούν 

Newsroom eleftherostypos.gr

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να «ανοίξει», σύμφωνα με πληροφορίες της «Αγοράς Εργασίας», η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης του λοιπού επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα είναι επιλέξιμες όλες οι ειδικότητες για όλες τις θέσεις, αλλά μόνο για τις θέσεις που έχουν πρόωρα εξαντληθεί από υποψηφίους. Θα καλυφθούν περίπου 300 νέες θέσεις σε όλα τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας.

Ανάμεσα στα ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕΒοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας (Ημερήσιοι Φυλακές), ΔΕ Γενικών Καθηκόντων/Κλητήρων, ΔΕ Νοσηλευτών/Βοηθών Νοσηλευτικής, ΔΕ Οδηγών( Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας ), ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων/ Διασώστη-Πλήρωμα Ασθενοφόρου, ΠΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστήριων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστήριων, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, Βοηθών Θαλάμου ή Μεταφορέων Ασθενών, ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας/Πλυντών-ντριών/ Εργατών-τριών.

Στην εφαρμογή αυτή θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Οσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά αναφέρονται στο Νόμο και στην ΚΥΑ, όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα, όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.

Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας: loipo.epikouriko.moh.gov.gr.

Είναι απαραίτητο να επισυνάψετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αφορούν τα υποχρεωτικά προσόντα και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια που έχετε δηλώσει. Πριν προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης θα ήταν καλό να διαβάσετε τα αναρτημένα αρχεία στην αρχική σελίδα εισόδου στο σημείο «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης».

3 στον Οργανισμό Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Οι θέσεις είναι: 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΔΕ Οδηγού και 1 ΥΕ Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Δ/νση: Κ. Κοζύρη 18, Αγιος Νικόλαος, τηλ: 28410 86090) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση. 2. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 3. Σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα όπως αυτά προβλέπονται ανωτέρω και αντιστοιχούν στις ανωτέρω ειδικότητες. 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

2 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στελέχους Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του Β. 1346/1983 ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Αδεια εργασίας Α’ κατηγορίας (Ν.3707/2008) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ). γ) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στον τομέα φύλαξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΓΙΑΣΟΣ- ΛΕΣΒΟΥ, Τ.Κ. 81100, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπ’ όψιν κ. Δαλέκου Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2252022344).

2 διοικητικοί στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα.

Θα προσληφθεί ένας Διοικητικός Υπάλληλος-Λογιστής (Administrative Assistant-Accountant) και ένας Κοινωνικός Επιστήμονας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή, υπ’ όψιν κυρίας Κρανιώτη (Αγ. Αναργύρων 9, Ν. Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 14343) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): [email protected] Πληροφορίεςστο 210-2523584, από τις 09:00 έως και τις 15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και 29/01/2021. Παραλαβή κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως και τις 17:00, και έως τις 15:00 στις 29/01/2021 με απαντητική ηλεκτρονική αποστολή του πρωτοκόλλου παραλαβής.

11 φύλακες και αρχαιολόγοι σε εφορείες αρχαιοτήτων

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 11 εποχικούς υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Aριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη), συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης (έως 26/1) 25410 51003
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΥΕ ΕξειδικευμένωνΕργατών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου & Ικαρίας (έως 26/1) 22730 62811
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης

Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (έως 27/1)  

2251022087

ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (έως 29/1) 24610 98801
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (έως 1/2) 2.103.240.457
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (έως 9/2) 210 3250148
ΠΕ Αρχαιολόγου 1
ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης 1

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Υπ. Υγείας: Προκήρυξη για 534 θέσεις ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Προσλήψεις-εξπρές για 950 συνοροφύλακες και λιμενικούς – Ποια τα απαιτούμενα προσόντα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σέρρες: Τρεις γιατροί παραιτήθηκαν από το νοσοκομείο για να μην εμβολιαστούν

Λάμπρος Κατσαρός

Ανεμβολίαστο ακόμη το 20% του προσωπικού στα νοσοκομεία – Τα στοιχεία για γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

2.424 προσλήψεις μονίμων – Οι 5 διαγωνισμοί που θα τρέξουν το Φθινόπωρο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σφοδρή επίθεση Θεοδωρίδου, Θεμιστοκλέους σε γιατρούς-τσαρλατάνους και αντιεμβολιαστές

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αγγλία: Αστυνομική έρευνα γύρω από την αντιεμβολιάστρια πρώην νοσοκόμα που αποκάλεσε τους γιατρούς «Ναζί εγκληματίες πολέμου»

Μαρίνα Μπενέκου

Κορονοϊός: Οικονομικό μπόνους σε γιατρούς και φαρμακοποιούς για να συμμετάσχουν στην εκστρατεία «πειθώ» – Τα ποσά

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Αυτοί είναι οι 400 νέοι Ειδικοί Φρουροί [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom