ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΗ: Άνοιξαν 137 θέσεις εργασίας – Αιτήσεις έως 25 Ιανουαρίου – Οι ειδικότητες ανά Διεύθυνση  [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (137) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών.

Ζητούνται άτομα ειδικοτήτων όπως: διοικητικοί, μηχανικοί, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μηχανικοί, τεχνίτες κ.ά.

Για τις θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικών ζητούνται:

1) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών τουλάχιστον Γ’ Τάξης ή Αδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει, ή Αδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή απλών Μηχανών τουλάχιστον Γ’ Τάξης ή άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ειδικότητας ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ’ Τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει.

2) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ ΔΕΗ/ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Καστρινογιάννη Ιφιγένεια: [email protected], τηλ. επικοινωνίας 2810376372.

Κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω των ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κ. Καστρινογιάννη Ιφιγένειας, τηλ. επικοινωνίας 2810376372.

Για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ Α.Ε.ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρουν στη σελίδα www.dei.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΗΣ Λινοπεραμάτων (έως 25/1)

 • 20 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
 • 2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Εργων (Οικοδόμος)
 • 1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Εργων (Yδραυλικός)
 • 2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Εργων (Ελαιοχρωματιστής)
 • 22 ΥΕ Εργάτες/τριες

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (έως 22/1)

 • 51 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ
 • 29 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών
 • 1 ΤΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Λογιστικού)
 • 3 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου(Διοικητικών- Γραμματέων)
 • 1 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού)
 • 2 ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος
 • 1 ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής
 • 1 ΠΕ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός
 • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Εργων Αναψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (Κλαρκ).
20 εποχικοί στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στον Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 4 ΔΕ μαγείρων, 1 ΔΕ ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ υδραυλικών, 5 ΥΕ τραπεζοκόμων, 4 ΥΕ λαντζέρων, 4 ΥΕ καθαριστών/τριών και 1 ΥΕ κηπουρών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρνές, απευθύνοντάς τη στo Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών  (τηλ. επικοινωνίας 210-2424156, 210-2424107 κατά τις ώρες 08.00-14.00).

4 θέσεις στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΔΕ Διοικητικού και 3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15α, Τ.Κ. 15121 Πεύκη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Κορνηλίας Αργυροπούλου ή κ. Βρεττού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας 210-6145103 & 210-6145124).

6 άτομα στον Δήμο Νέας Ζίχνης

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (Ισοπεδωτή) και 2 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρου).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Νέας Ζίχνης, Τ.Κ. 62042, Νέα Ζίχνη, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νέας Ζίχνης, υπόψη κ. Ξενοφώντα Αλεξανδρίδη (τηλ. επικοινωνίας 23243 50618).

6 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 09/07/2021. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, 1 ΠΕ Γεωλόγων και 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν στην υπηρεσία (Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου – Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα e-mails: [email protected] και [email protected]).

Η αίτηση να αποσταλεί και στα δύο e-mails σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο υπαλλήλων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2841340345 (Μαντζουράνης Κωνσταντίνος) και 2841340338 (Χειμωνίτη Κυριακή).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις για δουλειά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

Δημήτρης Ντόγκας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη: Το ΑΣΕΠ θα προσλάβει 38 μόνιμους διοικητικούς –Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

ΟΑΕΔ: Το νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους 18 έως 29 ετών με κάλυψη 100% του μισθολογικού κόστους – Οι δικαιούχοι

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Εσωτερικών: Οι οδηγίες σε Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΙΔ για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Δημήτρης Ντόγκας

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 154 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Κόκκινος συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τα μπλόκα των αναρχικών στου Ζωγράφου – Σε εξέλιξη σύσκεψη στη ΓΑΔΑ

Μιχάλης Μάρδας

Υπουργείο Υγείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 1.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες – Τα μυστικά της αίτησης και οι ειδικότητες [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 957 προσλήψεις στο πρόγραμμα δακοκτονίας – Πως θα διεκδικήσετε θέση γεωπόνου ή εργατοτεχνίτη

Δημήτρης Ντόγκας

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας: Αιτήσεις έως την Τετάρτη για 939 μόνιμους γιατρούς – Οι ειδικότητες και η μοριοδότηση

Δημήτρης Ντόγκας