Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα πίστης και ελπίδας εν μέσω δοκιμασίας από τους προκαθήμενους της ορθοδοξίας

ΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στις δραματικές επιπτώσεις που έχει η πανδημία στους ανθρώπους σε όλη τη Γη αναφέρονται στα χριστουγεννιάτικα μηνύματά τους οι Προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας.

Εύχονται η ανθρωπότητα να καταπολεμήσει τον θανατηφόρο ιό, εκφράζουν ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τους ασθενείς της Covid-19, στέλνοντας μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας ότι η κρίση θα ξεπεραστεί.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

«Η λευκή μπλούζα των ιατρών είναι ένα άσπρο ράσο»

Στη χριστουγεννιάτικη εγκύκλιό του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκφράζει το θαυμασμό του για την αυτοθυσία των υγειονομικών στoν αγώνα κατά της πανδημίας. Oπως ευφυώς λέχθηκε, σημειώνει o Βαρθολομαίος, «η “λευκή μπλούζα” των ιατρών είναι “ένα άσπρο ράσο”, εκφράζει την παραίτησιν από το “εμόν” χάριν του αδελφού, το “ζητείν τα του ετέρου”, την ολικήν αφιέρωσιν εις τον πάσχοντα. Εις αυτό το “άσπρο ράσο” και εις το ράσον του κληρικού, σύμβολον αμφότερα θυσίας και διακονικού πνεύματος, η έμπνευσις και η κινητήριος δύναμις είναι η αγάπη, η οποία είναι πάντοτε δώρον της θείας χάριτος, ποτέ αποκλειστικώς ιδικόν μας κατόρθωμα».

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας χαρακτηρίζει «διαφορετική» ως προς τις εξωτερικές συνθήκες λόγω της πανδημίας τη φετινή πορεία προς τη μεγάλη γιορτή τής κατά σάρκα Γεννήσεως του Σωτήρος του κόσμου.

«Και η εκκλησιαστική ζωή, η συμμετοχή των πιστών εις τας ιεράς ακολουθίας, η ποιμαντική μέριμνα και η καλή μαρτυρία εν τω κόσμω υπέστησαν τας συνεπείας των υγειονομικών περιορισμών. Θαυμάζομεν την αυτοθυσίαν των ιατρών και των νοσηλευτών και πάντων των συμβαλλόντων εις την αντιμετώπισιν της πανδημίας. Χαίρομεν διαπιστούντες ότι ο ασθενών προσεγγίζεται υπ᾿ αυτών ως ιερόν πρόσωπον και δεν μετατρέπεται εις αριθμόν, περιστατικόν, αντικείμενον, απρόσωπον βιολογικήν μονάδα».

Στο σημείο αυτό ο κ.κ. Βαρθολομαίος επισημαίνει ότι η επικίνδυνη πανδημία κλόνισε πολλά αυτονόητα. «Απεκάλυψε τα όρια του τιτανισμού του συγχρόνου “ανθρωποθεού” και ανέδειξε την δύναμιν της αλληλεγγύης. Ομού με την αδιαμφισβήτητον αλήθειαν ότι ο κόσμος μας αποτελεί ενότητα, ότι τα προβλήματά μας είναι κοινά και η λύσις των απαιτεί σύμπραξιν και συμπόρευσιν, ανεδείχθη εξόχως η αξία της προσωπικής συμβολής, της αγάπης του Καλού Σαμαρείτου, η οποία υπερβαίνει το ανθρώπινον μέτρον. Η Εκκλησία συμπαρίσταται ενεργώς, έργω και λόγω, προς τους εμπεριστάτους αδελφούς και προσεύχεται διά την ενίσχυσιν αυτών, των συγγενών και των υπευθύνων διά την περίθαλψιν, διακηρύττουσα συγχρόνως ότι η θεραπεία του ασθενούς, ως προσωρινή νίκη επί του θανάτου, παραπέμπει εις την εν Χριστώ υπέρβασιν και τελικήν κατάργησιν αυτού».

Και καταλήγει: «Δυστυχώς, η υγειονομική κρίσις δεν επέτρεψε την ανάπτυξιν των δράσεων, αι οποίαι είχον προβλεφθή διά το 2020, “έτος ποιμαντικού ανακαινισμού και οφειλετικής μερίμνης διά την νεολαίαν”. Ελπίζομεν ότι κατά το επερχόμενον έτος θα καταστή δυνατή η πραγματοποίησις των προγραμματισθεισών εκδηλώσεων διά την νέαν γενεάν. Γνωρίζομεν εκ πείρας ότι, εφ’ όσον οι νέοι και αι νέαι προσεγγισθούν με κατανόησιν και αγάπην, αποκαλύπτουν τας δημιουργικάς των δυνάμεις και συμμετέχουν με ενθουσιασμόν εις τα δρώμενα. Τελικώς, η νεότης είναι μία ιδιαιτέρως “θρησκευτική” περίοδος της ανθρωπίνης ζωής, με όνειρα, οράματα και βαθείας υπαρξιακάς αναζητήσεις, με ζώσαν την ελπίδα ενός νέου κόσμου αδελφοσύνης. Αυτήν την “καινήν κτίσιν”, τους “καινούς ουρανούς και γην καινήν… εν οις δικαιοσύνη κατοικεί”, ευαγγελίζεται η Εκκλησία του Χριστού, αυτήν εικονίζει εν τη πορεία προς τα Eσχατα».

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

«Η Εκκλησία τρέφει πεινώντας»

«Η Εκκλησία είναι όχι μόνον η μαρτυρία της επί γης ενεργητικής ενσάρκου παρουσίας Αυτού, αλλά και ο συνεχιστής του έργου Αυτού. Προσλαμβάνει τον άνθρωπον απ’ αρχής άχρι τέλους της ζωής του. Τον καθιστά διά του Βαπτίσματος μέλος αυτής, εξημερώνει και κατακοσμεί τα ήθη του», αναφέρει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος. Oπως σημειώνει, η Εκκλησία αρνείται τη βία. «Τρέφει πεινώντας, αποφυλακίζει φυλακισμένους. Είναι όασις πηγής ύδατος ζώντος εις την έρημον και μοναξιάν του κόσμου, τόπος προσευχής διά θεραπείαν των προσβληθέντων εκ της λοιμώδους νόσου του Covid-19 και προμηθεύς ποικίλης βοηθείας εις τους πληγέντας εκ των μέτρων προστασίας εξ αυτής. Το έργον τούτο η Εκκλησία Ιεροσολύμων και η μετ’ αυτής Αγιοταφίτικη Αδελφότης, φύλαξ των Παναγίων Προσκυνημάτων, επιτελεί εις τους τόπους της κατά σάρκα ιστορικής εμφανείας του Χριστού, σήμερον δε εις τον τόπον της κατά σάρκα Γεννήσεως Αυτού, εις το ταπεινόν θεοδέγμον Σπήλαιον και την πτωχήν φάτνην και την μεγαλοπρεπή Κωνσταντίνειον και Ιουστινιάνειον Βασιλικήν. Εν ω αναφωνεί εν χαρά “παιδίον εγεννήθη ημίν, υιός και εδόθη ημίν”, προσεύχεται υπέρ ειρήνης της Μέσης Ανατολής, ευημερίας του ποιμνίου αυτής επιτοπίως και όπου γης και ελεύσεως και πάλιν ευσεβών προσκυνητών, ίνα συνεορτάσωσι μετά της Μητρός των Εκκλησιών την Μητρόπολιν των εορτών εις τον τόπον, εν ω ετέχθη ο Αρχων της ειρήνης».

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

«Να νιώσουμε υπεύθυνοι για την υγεία όλων»

«Αναρωτιόμαστε κάθε χρόνο πώς θα ζήσουμε αληθινά Χριστούγεννα. Μήπως φέτος με την τραγική, όπως εξελίχθηκε, συνθήκη της πανδημίας, μπορούμε να αναλογισθούμε καλύτερα τι σημαίνει πράγματι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος; Οτι ο Παντοκράτωρ περιεβλήθη την αδυναμία, την έσχατη πτωχεία και τον πόνο; Οτι εβίωσε το σκάνδαλο της εγκατάλειψης και το θάνατο;», αναφέρει, από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Στο μήνυμά του ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας επισημαίνει ότι μας χρειάζεται υπευθυνότητα και ελπίδα. «Τώρα που κάθε νουνεχής βλέπει πολύ καλά ότι η πανδημία είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, πρέπει να νιώσουμε υπεύθυνοι για την υγεία όλων. Ας νοιαστούμε τους ευάλωτους. Η προσωπική εμπειρία της ασθενείας και της νοσηλείας θέτει την ορθή τάξη των πραγμάτων και των συναισθημάτων. Οφείλουμε πολλή προσοχή».

Ο Αρχιεπίσκοπος τονίζει με νόημα: «Ας μη σκανδαλίσουμε εξάλλου τους αδελφούς με άκριτες συμπεριφορές. Ας σεβαστούμε όσους φοβούνται ίσως υπερβολικά. Ποιος είναι άλλωστε άμοιρος του φόβου; Ο χριστιανός όμως είναι και άνθρωπος της ελπίδας. Ελπίδα και πίστη στο Θείο Βρέφος που επιτρέπει τη δοκιμασία. Ας μη μας παραλύει ο φόβος. Η ζωή μας ανήκει στον Κύριο. Αυτός εξήλθε νικών και ίνα νικήση. Αυτός θα δώσει τη διέξοδο. Αυτός είναι η ζωή. Είναι γεγονός ότι η κοινωνία με τον Θεό και η Λατρεία σκανδαλίζουν τις δυνάμεις του κακού. Κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία να γίνουν ασεβείς και προσβλητικοί. Μη φοβηθείτε. Η απάντησή μας σ’ αυτούς θα είναι πάντα η αγάπη. Αγάπη εν αληθεία. Θα επιδιώξουμε πάντα να είναι ελεύθερη η Λατρεία μας. Με σεβασμό στην κοινή προσπάθεια και στους κανόνες υγειονομικής ασφαλείας, που από την αρχή τηρήσαμε, και με προσήλωση στην ελευθερία της Πίστης».

Μάλιστα κάνει λόγο για έναν απρόσμενο παγκόσμιο πόλεμο που κάποιοι πληγώθηκαν περισσότερο. «Εχασαν δικούς τους ανθρώπους. Η προσευχή μας γι’ αυτούς ας είναι το φετινό μας δώρο στα πόδια του Θείου Βρέφους. Σας καλώ εξάλλου με προσωπική φόρτιση να προσευχηθούμε ξεχωριστά για τους ήρωες, τους ασκητές αυτής της ιστορίας. Είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλοι οι εργαζόμενοι στη διακονία των πασχόντων. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης εργάζονται το έργο μιας αληθινής φιλανθρωπίας. Ξεχνούν ότι υπάρχουν για να υπάρξουμε εμείς. Τους ευγνωμονούμε».

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

«Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας»

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στη χριστουγεννιάτικη εγκύκλιό του αναφέρεται στις δυσκολίες με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι στο χρόνο που εκπνέει.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, με την τόση μοναξιά, την απόγνωση, την απώλεια αγαπημένων μας προσώπων, αλλά και των εργασιών μας, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας στην αγάπη του Θεού. Παρά τις απορίες και αμφιβολίες που γέννησε η δοκιμασία της πίστης μας όλο αυτό το διάστημα, ο Κύριος δεν χάνει την εμπιστοσύνη του σε μας και εμφανίζεται μπροστά στα μάτια της ψυχής μας με την ταπεινή του ενδυμασία, γιατί γνωρίζει ότι θα τον αναγνωρίσουμε ως Αρχηγό της Ειρήνης και Βασιλέα των Βασιλέων. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού, που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και μας συναντά διαρκώς όπου κι αν βρισκόμαστε», αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Αγαπητοί μου φίλοι, οι γιορτές των Χριστουγέννων μού δίνουν την ευκαιρία να εναγκαλισθώ νοερά όλους και όλες σας με την αγάπη του Παιδίου της Βηθλεέμ.

Είθε η παρουσία του να φωτίζει τις καρδιές σας, όπως το αστέρι φώτισε εκείνη τη σκοτεινή νύχτα τον ουρανό (της Βηθλεέμ) και να σας οδηγήσει σ’ ένα ευλογημένο και ασφαλές Νέο Ετος. Χριστός γεννάται! Δοξάσατε! Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!», καταλήγει.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

«Τα γλυκίσματα μοιάζουν να μην μπορούν να αφαιρέσουν την πίκρα»

«Χριστός γεννάται! Και εφέτος και κάθε στιγμή της Εκκλησίας», αναφέρει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος.

«Και πάλιν τα φώτα και οι χαρούμενοι ήχοι θα πλημμυρίσουν τις φοβισμένες από την πανδημία αγορές. Οι δρόμοι, στολισμένοι, θα φιλοξενούν την αγωνία μας που θα τους περιδιαβαίνει επιδεικτικά. Τα γλυκίσματα μοιάζουν να μην μπορούν να αφαιρέσουν την πίκρα που αισθανθήκαμε. Τα εδέσματα ανέγγιχτα στο γιορτινό(;) τραπέζι. Οι μουσικές, όσο δυνατά κι αν αναγγέλλουν μια κοσμική γιορτή, αδύνατον να καλύψουν τις κραυγές της ψυχής μας», σημειώνει.

Ομως, προσθέτει, «στη φάτνη βασιλεύει μια Ειρήνη που δεν έχει όριο, μια Σοφία που ήλθε αθάνατη, μια Δύναμις, ορατά ανυπεράσπιστη, μα Αναστημένη! Πού, λοιπόν, είναι αυτή η φάτνη να προστρέξη ο άνθρωπος να απαντλήση ελπίδα και χαρά; Αυτή η φάτνη δεν είναι άλλη από την Ορθόδοξο Εκκλησία μας. Θέλετε να ιδήτε που εγεννήθη ο Χριστός; Ο Χριστός εγεννήθη και γεννάται εν τη Εκκλησία!».

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Άλλοι σε καραντίνα και άλλοι σε Ντουμπάι και Αλπεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις εξόδους των εορτών!

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Τα 5 βήματα για να ξεστολίσετε γρήγορα και σωστά το σπίτι- Πώς να πακετάρετε τη διακόσμηση

Μαρίνα Μπενέκου

Ο Τζόνι Ντεπ ευχήθηκε στους φαν του «Καλή Χρονιά» με μια απόκοσμη ανάρτηση στο Instagram

Μαρίνα Μπενέκου

Όσους ταξιδεύουν για να γλιτώσουν από το lockdown στη χώρα τους «καταδίκασε» ο Πάπας Φραγκίσκος

Μαρίνα Μπενέκου

Παρ’ ολίγον τραγωδία στην Κρήτη: Σφαίρα καρφώθηκε σε μπαλκόνι σπιτιού στην αλλαγή του χρόνου [εικόνες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πρωτοχρονιά με μουσικές και χρώματα στο «Σταύρος Νιάρχος» [εικόνες & βίντεο]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Με λάμψη, συναίσθημα και συμβολισμούς υποδέχθηκε το 2021 στον Λυκαβηττό ο Δήμος Αθηναίων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Τι αλλάζει μόνο την Πρωτοχρονιά στις μετακινήσεις – Παραμένουν SMS και απαγόρευση κυκλοφορίας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Στο δρόμο βρήκε τον Χαρδαλιά η αλλαγή του νέου έτους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom