Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Με διαδικασίες fast-track στα νοσοκομεία 1.420 μόνιμοι γιατροί – Η αίτηση και οι οδηγίες για την πρόσληψη επικουρικών

Κορονοϊός: Σε ΦΕΚ τα νέα μέτρα – Οι γιατροί καθορίζουν ποιες ιατρικές πράξεις απαιτούν rapid test

Newsroom eleftherostypos.gr

Συνεχίζονται οι προσλήψεις γιατρών στα νοσοκομεία όλης της χώρας προκειμένου να επανδρωθούν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας.

Με διαδικασίες fast-track, όπου απαιτείται, θα συνεχιστούν και το 2021 οι προκηρύξεις για προσωπικό σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Ειδικά στο μέτωπο των γιατρών, ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης προανήγγειλε περισσότερες από 1.420 προσλήψεις μόνιμων γιατρών από όλες τις ειδικότητες.

«Μέχρι σήμερα εντός του 2020 περισσότερες από 600 προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού έχουν ήδη διεκπεραιωθεί και οι γιατροί αυτοί βρίσκονται στις θέσεις τους. Να θυμίσω και τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, στο οποίο περιλαμβάνονται και γιατροί», σημείωσε ο υφυπουργός.

Στη σελίδα του υπουργείου Υγείας είναι αναρτημένες η αίτηση και οι οδηγίες για την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των επικουρικών ιατρών θα πρέπει να υποβάλουν: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Ελληνας πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για τους πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του ΚΕΣΥ.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ειδικότητας. Για τους οδοντιάτρους επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ. Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο που η έκδοσή της να μην υπερβαίνει τις 60 (εξήντα) ημέρες από την κατάθεσή της .Βεβαίωση ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ως επικουρικός ιατρός.

Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει αποποιηθεί θέση ΕΣΥ ή παραιτηθεί από θέση γιατρού ΕΣΥ. Επίσης, δεν έχει παραιτηθεί ή αποποιηθεί την επιλογή του σε θέση επικουρικού γιατρού.

Παράλληλα, με επικουρικό προσωπικό θα συνεχίσουν να ενισχύονται και τη νέα χρόνια νοσοκομεία, ΕΚΑΒ και Κέντρα Υγείας. Ο κ. Κοντοζαμάνης δήλωσε πως «σε ό,τι αφορά γενικά το προσωπικό, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός μας ήταν 2.000 προσλήψεις στην αρχή της πανδημίας, έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 7.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο σύστημα υγείας¬».

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της Προκήρυξης 4E/2020

Ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4E/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/17-11-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ΝΠΔΔ (υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Δεκεμβρίου 2020.

Εργοθεραπευτής στον Δήμο Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΤΕ Εργοθεραπευτών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη στελέχωση της Δομής Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Παιδική Ομπρέλα» του δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 1, T.K. 56430, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Παύλου Μελά, υπόψη Γεωργίας Στρύχνου ή Χριστίνας Νούσου (τηλ. επικοινωνίας: 2313302841 -941).

18 εργάτες στον Δήμο Κρωπίας

Ο Δήµος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 6 και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 12.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 (ΑΠΟ 30/12/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 08/01/2021) και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ([email protected]) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κρωπίας, Βασ. Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 19400, Κορωπί Ν. Αττικής, απευθύνοντάς τη στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 2106026272).

Ψυχίατρος στον Δήμο Πατρέων

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ΠΕ Ιατρού με ειδικότητα Ψυχίατρος, για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαΐας, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου με διάρκεια έως 30/9/2023, για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» – Αξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ενταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, ΠΑΤΡΑ, υπόψη κ. Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2614-409978 και 2610 390961).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Επικίνδυνη μόδα στο TikTok: Τρώνε συμπληρώματα σκόνης χωρίς νερό

Μαρίνα Μπενέκου

Επίθεση με βιτριόλι: Συγκλονίζει η κατάθεση της πλαστικής χειρουργού – «Από θαύμα έζησε η Ιωάννα»

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Επίθεση με βιτριόλι: Στο δικαστήριο η Ιωάννα Παλιοσπύρου – Καταθέτουν οι γιατροί της

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Επίθεση με βιτριόλι: Οι γιατροί της Ιωάννας στο βήμα του μάρτυρα – Κρίσιμες οι καταθέσεις τους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Απίστευτο περιστατικό στη Λιθουανία: Γιατροί βρήκαν ένα κιλό βίδες και καρφιά σε στομάχι ασθενούς

Έρχονται αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: «Ομπρέλα» προστασίας σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς που μηνύονται από αρνητές

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Υπ. Υγείας: Προκήρυξη για 534 θέσεις ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ανασχηματισμός: Εκτός Χρυσοχοΐδης, Θεοχάρης, Κοντοζαμάνης – Όλοι όσοι φεύγουν από την κυβέρνηση

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Κοντοζαμάνης: Θα εφαρμοστεί απαρέγκλητα στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς η αναστολή εργασίας

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom