Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Οκτάμηνες συμβάσεις για 132 μηχανικούς, τεχνικούς και διοικητικούς – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Προσλήψεις σε υποκαταστήματα του ΔΕΔΔΗΕ δρομολογούνται για το επόμενο διάστημα. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 132 νέες θέσεις εποχικού προσωπικού.

Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Για τις θέσεις των ηλεκτροτεχνιτών Δικτύου ζητούνται:

1) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναέριων και Υπόγειων Δικτύων ή Bεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας ,

2) ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

3) εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ Ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Εναέριων και Υπόγειων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται: αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα έντυπα αίτησης από τη σελίδα www.deddie.gr. και να τις υποβάλλουν έως 24 Δεκεμβρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου (Αιτήσεις έως σήμερα)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- 1

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) -1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων -10

ΔΕΔΔΗΕ Καρδίτσας (έως 18/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 3

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων (Τ4/Ι)- 1

ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης (έως 18/12)

ΠE Πολιτικοί Μηχανικοί- 1

ΠΕ Πληροφορικής -1

ΔΕ Οδηγών – Μηχανοδηγών – Χειριστών (Οδηγοί) -1

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων)- 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων -10

ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων (έως 18/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 7

ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου (έως 18/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί -1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 3

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (έως 18/12)

ΠΕ Πληροφορικής -3

ΔΕ Τεχνικοί Αναλυτές Προγραμματιστές- 3

ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων) -1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων & εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) -2

ΔΕΔΔΗΕ Φλώρινας (έως 21/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικού Δικτύων- 1

ΔΕΔΔΗΕ Αμφισσας (έως 21/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 2

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- 1

ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου (έως 21/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- 2

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)- 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων -8

ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου (έως 21/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός -1

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)- 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων -9

ΔΕΔΔΗΕ Υπηρεσίες Κρήτης-Ρόδου (έως 21/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων -3

ΔΕ Οδηγών – Μηχανοδηγών – Χειριστών (Οδηγοί)- 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών- 5

ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας (έως 23/12)

ΠE Ηλεκτρολόγων Μηχανικών -1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου -2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναέριων – Υπόγειων Δικτύων)- 4

ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας (έως 24/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 5

ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου- 4

ΔΕΔΔΗΕ Δυτικών Κυκλάδων (έως 24/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί -1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων- 5

ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρειας Νησιών (έως 24/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός -1

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) -2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων -1

ΔΕΔΔΗΕ Σύρου (έως 24/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός -3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων -12

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου -3

115 υπάλληλοι Στατιστικής και Πληροφορικής στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 115 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

12 στον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Ζητούνται: ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι) 1, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων 2, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων 1, ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων 1, ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Προωθητήρα γαιών) 1, ΥΕ Υδρονομέων 3 και ΥΕ Υδρονομέων 3.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 5 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:

Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Δ. Γοριδάρη, Κ. Τέμπου και Μ. Μπαντή, τηλ. 2310543860) από 8.00 π.μ. έως 14.00. Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υπόψη Α. Μηνοπούλου, τηλ. 2333023578) από 8.00 π.μ. έως 14.00. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κοπαράνη, τηλ. 2382022730) από 8.00 π.μ. έως 14.00.

3 εργάτες στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΥΕ εργατών νεκροταφείων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε στο πρωτόκολλο του δήμου (αυστηρά κατόπιν ραντεβού) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λεωφ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής. Πληροφορίες Φράγκος Φλωρέντιος και Μάνδρου Ελένη, 213-2004 565. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει σήμερα.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Αδήλωτα τετραγωνικά: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα – Μέχρι πότε είναι η υποβολή δηλώσεων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΔΕΗ: Στη Macquarie το 49% του ΔΕΔΔΗΕ έναντι 2,1 δισ. ευρώ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΔΕΔΔΗΕ: Οι 4 εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές για την απόκτηση του 49%

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Aθήνα και Χολαργό

Λάμπρος Κατσαρός

ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε ποσοστό έως 95% στις πυρόπληκτες περιοχές

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΔΕΔΔΗΕ: Αγώνας δρόμου για να φτάσει το ρεύμα στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές δεν έχει επανέλθει το ρεύμα

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκίνησε η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο

Λάμπρος Κατσαρός

Φωτιά στην Αττική: Σε διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ – Δείτε αναλυτικά ποιες περιοχές θα έχουν προβλήματα

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom