ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

609 μόνιμοι σε Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ. – Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις [πίνακας]

Newsroom eleftherostypos.gr

Προθεσμία έως αύριο θα έχουν υποψήφιοι για τις 609 μόνιμες θέσεις στην Ανώνυμη Εταιρία Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και στην Ανώνυμη Εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

Συνολικά θα γίνουν 609 διορισμοί, 186 στη ΣΤΑ.ΣΥ. και 423 στην Ο.ΣΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (κατηγορία ΤΕ ή ΔΕ), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. επικοινωνίας, e-mail: [email protected], είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected] και στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., στη διεύθυνση Αθηνάς 67, Τ.Κ. 10552 Αθήνα, τηλ. για πληροφορίες: 2144141255, 2144141076 και 2144141077, φαξ 210 3223935, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected] Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στο φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για την προκήρυξη 1/2020».

Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός, μεγέθους Α4 και όχι ο ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το έντυπο της αιτήσεως είναι διαθέσιμο: α) στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις), β) στην ιστοσελίδα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. www.osy.gr και γ) στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

423 θέσεις στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)

 • ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ’ ή D κατηγορίας) (201)
 • ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ’+Ε΄ ή DΕ κατηγορίας) (166)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών) (29)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων (3)
 • ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (3)
 • ΔΕ Βαφείς Οχημάτων (1)
 • ΔΕ Ταπητουργοί (1)
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές-Οξυγονοκολλητές (1)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες (8)
 • ΔΕ Τορναδόροι (3)
 • ΔΕ Ψυκτικοί (5)
 • ΔΕ Ηλεκτρονικοί Οχημάτων (2)

186 θέσεις στην Ανώνυμη Εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

 • ΤΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (17)
 • ΤΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (5)
 • ΔΕ Οδηγοί Συρμών (75)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (39)
 • ΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων (1)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών (12)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (18)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροσυγκολλητών (5)
 • ΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Ανυψωτικών (6)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων-Ελαιοχρωματιστών (2)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων-Ξυλουργών (1)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων-Τεχνιτών Τοποθέτησης Πλακιδίων (3)
 • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (2)
27 θέσεις στη ΔΕΥΑ Κοζάνης

Η ∆ημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, που εδρεύει στην Κοζάνη, 2ο χλμ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύβασης, αριθµού ατόµων:

2 ΠΕ πολιτικός μηχανικός, 1 ΠΕ ηλεκτρολόγος μηχανικός, 1 ΠΕ μηχανολόγος μηχανικός (για εργασίες τηλεθέρµανσης), 1 ΠΕ οικονομικού, 1 ΤΕ πολιτικός μηχανικός, 1 ΤΕ πολιτικός μηχανικός Εργων Υποδομής (για εργασίες τηλεθέρμανσης), 1 ∆Ε τεχνίτης Υδραυλικός, 2 ∆Ε τεχνίτες οικοδ. έργων, 2 ∆Ε τεχνίτες συντηρητές, 2 ∆Ε ηλεκτροτεχνίτες (για εργασίες τηλεθέρµανσης), 3 ∆Ε βοηθοί τεχνίτες Υδραυλικοί (για εργασίες τηλεθέρμανσης), 9 ∆Ε βοηθοί τεχνίτες υδραυλικοί και 1 ∆Ε Οδηγός (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, µαζί µε τα απαιτούµενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [email protected] & [email protected], είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΕΥΑ Κοζάνης, 2ο χλµ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (τηλ. επικοινωνίας: 2461051519 ή 2461051516).

14 στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει διδακτικό προσωπικό δεκατέσσερα (14) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) (επί ωρομισθία) και με χρονική διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες, για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης εικαστικών-καλλιτεχνικών σπουδών (ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική) για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, με τις κάτωθι συγκεκριμένες ειδικότητες και κατηγορίες εκπαίδευσης: 12 ΠΕ Ζωγράφων, 1 ΠΕ Χαρακτών και 1 ΔΕ Κεραμιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα (Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9.00 π.μ.14.00) είτε αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

30 εργάτες στον Δήμο Μυτιλήνης

Ο δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριάντα (30) εργατών, προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Π. Εν. Λέσβου για λόγους δημόσιας υγείας.

Οσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και σήμερα Τρίτη 17.11.2020 και ώρα 15:00 ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Μυτιλήνης συμπληρώνοντας τη φόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, εφόσον: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07, και β) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πληροφορίες στο τηλ. 2251350596

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Κορωνοϊός: Συναγερμός σε δομή ατόμων με αναπηρία στη Λάρισα – Εντοπίστηκαν 35 κρούσματα

Tinad

«Ασθενής ζήτησε να αποχαιρετήσει τους δικούς του» – Σοκαρισμένος ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Λάρισας

Μιχάλης Μάρδας

Τσίπρας: Η πορεία από το Πολυτεχνείο στον κορωνοϊό και… όσα θα συμβούν

Δημήτρης Ντόγκας

Κορωνοϊός: Σαρωτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ σε όλη την Ελλάδα – Τι έδειξαν τα rapid tests

Tinad

Κορωνοϊός – Χάος στην Λάρισα: Τρέχουν κατά εκατοντάδες για rapid test

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός: «Φωτιά» σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα – Ο χάρτης της διασποράς

Tinad

Δήμος Πειραιά: Ο διαγωνισμός για 118 οδηγούς και εργάτες – Έως 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Κορωνοϊός: «Ασφυξία» στις ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης – Παιδιά νοσηλεύονται μαζί με ενήλικες

Evanthia Karra

Κορωνοϊός: Αριθμοί που σοκάρουν σε Θεσσαλονίκη και Αττική – Πού εντοπίστηκαν τα 2.646 νέα κρούσματα

Μιχάλης Μάρδας