Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

600 οδηγοί στα ΚΤΕΛ: Τα δικαιολογητικά και τα προσόντα για να… καθίσετε στη  θέση

Newsroom eleftherostypos.gr

Συνεχίζονται οι αιτήσεις στα ΚΤΕΛ για  προσλήψεις 600 περίπου οδηγών  με εμπειρία προκειμένου να ενισχύσουν το στόλο του ΟΑΣΑ για δρομολόγια που θα ξεκινήσουν από την 1η Νοεμβρίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών πριν από την πρόσληψή τους.

[fwduvp preset_id=”test” playlist_id=”Test”]

β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Οι Ελληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

δ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από το παραπάνω αδικήματα.

ε. Θα αξιολογηθεί η προϋπηρεσία.

Ειδικά προσόντα πρόσληψης: α. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατ. Δ΄, ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) σε ισχύ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. β. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται.

Η σχετική καταλληλόλητα πιστοποιείται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού κατά την πρόσληψη.

Για την «ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.» γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και ευκρινείς φωτοτυπίες Αδειας Οδήγησης και Κάρτας Ταχογράφου, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8:30- 14:00), με κατάθεσή τους στην έδρα της εταιρίας στην Θήβα – Εστίας 10, Τ.Κ. 32200, είτε με courier είτε αυτοπροσώπως, καθώς και με αποστολή τους μέσω email με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ» στο [email protected] Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22620-26419.

Οι ενδιαφερόμενοι στο ΚΤΕΛ Αττικής καλούνται να αποστείλουν στο [email protected] τα κάτωθι: Βιογραφικό, φωτογραφία, Ποινικό Μητρώο, άδεια οδήγησης, απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερης βαθμίδος, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (ισχύει μόνο για τους άρρενες), κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

Στο «ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρα 07:30 π.μ. – 14:00) με κατάθεσή τους στη Γραμματεία της εταιρίας (Δημοκρατίας 4 – Κόρινθος – 1ος όροφος) καθώς και με αποστολή τους μέσω email στο [email protected].

Τέλος, για το ΚΤΕΛ Εύβοιας γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα έως την 20ή Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή στη Γραμματεία της εταιρίας).

22 μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

Ξεκίνησαν στις 9 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στην προκήρυξη με αριθμό 7Κ/2020 που εξέδωσε το ΑΣΕΠ για 22 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη προβλέπεται η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).

Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων έχει ως εξής: Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), μία (1) θέση. Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής. Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών (Εκτυπωτών – Βιβλιοδετών) και ΤΕ Γραφικών Τεχνών (φωτοστοιχειοθετών). Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Γραφικών Τεχνών (Εκτυπωτών – Βιβλιοδετών) και ΔΕ Γραφικών Τεχνών (φωτοστοιχειοθετών).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 26 Οκτωβρίου. Η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. Συγκεκριμένα, υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες διαγράφεται από αυτούς σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κανένα απολύτως σχετικό δικαιολογητικό για την απόδειξη αυτών.

25 μηχανικοί και αρχαιολόγοι σε μουσεία

Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 25 εποχικούς υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Αριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Για τις θέσεις των Πολιτικών Μηχανικών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (έως σήμερα)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 26610 48310
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1
ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες 4
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (έως σήμερα) 22510 40716
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού 1
ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (αιτήσεις έως 14/10) 22410 43792
 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος & Ευρυτανίας (έως 15/10) 22310 47628-9
ΔΕ Σχεδιαστής 1
ΥΕ Ανειδίκευτοι Εργάτες 5
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας (έως 16/10) 26310 55654
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (έως 20/10) 26650 29177, -8
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (έως 22/10) 22210 22402
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

«Μπάχαλο» στα ΚΤΕΛ με τους ανεμβολίαστους επιβάτες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μ. Βρετανία: Σε ετοιμότητα ο στρατός για τον ανεφοδιασμό των πρατηρίων καυσίμων

Μαρίνα Μπενέκου

Χάος στη Βρετανία με τις ελλείψεις καυσίμων: Η κυβέρνηση διαψεύδει την εμπλοκή του στρατού

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Νέα μέτρα: Τι αλλάζει στις μετακινήσεις με αεροπλάνα, τρένα και ΚΤΕΛ από Δευτέρα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Καταβρόχθισε 76 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά και κατέρριψε το δικό του ρεκόρ! [βίντεο]

Πού και πότε θα δοθούν τα 8,1 δισ. για την… αποσωλήνωση της οικονομίας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Απελευθερώνεται η αγορά των ΚΤΕΛ

Λάμπρος Κατσαρός

Επίσημο: Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για προσλήψεις 4.000 νοσηλευτών στο ΕΣΥ – Οι ανακοινώσεις Κικίλια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Παίκτης σε ριάλιτι «απελευθερώθηκε» μετά από 3 μήνες και αφού ζήταγε συνέχεια από το κοινό να τον…διώξει

Μαρίνα Μπενέκου