Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα ανοίξουν από τη Δευτέρα οι οίκοι ανοχής – Δείτε τους νέους κανονισμούς

Κρήτη: Ζευγάρι εκβίαζε ηλικιωμένο – Του ξάφρισε ολόκληρη περιουσία

Newsroom eleftherostypos.gr

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε νέους κανονισμούς για τους οίκους ανοχής που επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα (15/6)

Αυτοί είναι μερικοί από τους νέους κανονισμούς:

1. Τακτικό πλύσιμο χεριών με νερό και υγρό σαπούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

2. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους με υγρό σαπούνι και νερό κατά την άφιξη στο
χώρο εργασίας, μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πελάτες καθώς και πριν και μετά από διαλείμματα. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας υγρού σαπουνιού και χειροπετσετών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

3. Κατά την άφιξή τους οι πελάτες ενημερώνονται πως θα πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους με υγρό σαπούνι και νερό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα το οποίο θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στον χώρο υποδοχής και αναμονής.

4. Ενημέρωση εργαζομένων και πελατών για αποφυγή επαφής με επιφάνειες και αντικείμενα εντός της επιχείρησης, ειδικά αυτά που αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, κάγκελα σκάλας κ.λπ.).

5. Σε περίπτωση που πελάτης φέρει πανωφόρι, το κρεμάει μόνος του σε ειδικό χώρο που καθαρίζεται συχνά,αποφεύγοντας της επαφή με ρουχισμό άλλων πελατών.

6. Αφαίρεση από τις αίθουσες αναμονής περιττών αντικειμένων, που πιθανόν να αγγίζουν οι πελάτες όπως περιοδικά, διαφημιστικά φυλλάδια κ.ά.

7. Αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων χώρων και αντικει- μένων όπως κουζίνα, καφετιέρα κ.λπ.

8. Αποφυγή πληρωμής με μετρητά και χρήση πλαστικών καρτών με ανέπαφη συναλλαγή.

Εξασφάλιση τήρησης αποστάσεων

1. Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην επιχείρηση κατά ενάμιση (1,5) μέτρο τουλάχιστον.

2. Εξασφάλιση απόστασης τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ εργαζομένων και πελατών στους χώρους αναμονής.

3. Τήρηση αποστάσεων στους χώρους αναμονής τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών ή χρήση διαχωριστικών ακρυλικών υαλοπινάκων. Εάν είναι εφικτό, κατάργηση του χώρου αναμονής και είσοδος στην επιχείρηση πελατών ακριβώς πριν την παροχή της υπηρεσίας. Δυνατότητα εφαρμογής υπηρεσίας ραντεβού.

4. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός της επιχείρησης θα πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα ενός ατόμου ανά 10 m². Ο μέγιστος αριθμός πελατών εντός της επιχείρησης θα πρέπει να αναγράφεται στην είσοδο. Δεν επιτρέπονται οι άσκοπες μετακινήσεις εντός της επιχείρησης.

5. Διαχωρισμός χώρων αναμονής από χώρους εργασίας. Χρήση –εάν θεωρείται αναγκαίο– διαχωριστικής ταινίας ή σημείων με ευκρινές χρώμα στο πάτωμα για την εξασφάλιση τήρησης αποστάσεων.

6. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη είσοδος στην επιχείρηση σε παρέες άνω των δύο ατόμων.

7. Εάν υπάρχει ουρά εκτός της επιχείρησης τότε με ευθύνη του εργοδότη τοποθετούνται στον εξωτερικό χώρο ευκρινή σημάδια που εξασφαλίζουν την απόσταση τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών που περιμένουν.

Καθαρισμός χώρου-Αερισμός
1. Τακτικός καθαρισμός επιφανειών και αντικειμένων όπως απαιτείται και ειδικά αυτών που έχουν αγγίξει πολλά άτομα (π.χ. πόμολα, καθίσματα αναμονής, κάγκελα σκάλας κ.λπ.).

2. Σε περίπτωση που χρειαστεί, χρήση σκευών μιας χρήσης και απόρριψή τους σε ειδικά διαμορφωμένους ποδοκίνητους κάδους.

3. Τακτικός καθαρισμός εγκαταστάσεων τουαλέτας (ιδανικά μετά από κάθε χρήση). Αποφυγή επαφής με
δυνητικά μολυσματικά απόβλητα. Χρήση προστατευτι κής μάσκας, γαντιών και ποδιάς μιας χρήσης –όπου είναι δυνατόν– κατά τον καθαρισμό της τουαλέτας. Απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού, ειδικά των γαντιών, αμέσως μετά τη χρήση.

4. Διατήρηση ανοιχτών παραθύρων και θυρών για είσοδο νωπού αέρα εκτός από τις πόρτες δωματίων που παρέχονται σεξουαλικές υπηρεσίες.

5. Εξασφάλιση τακτικού και επαρκούς αερισμού στα δωμάτια εργασίας. Το δωμάτιο θα πρέπει να αερίζεται για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά μεταξύ κάθε επαφής πελάτη.

Οδηγίες για την επιχείρηση σε σχέση με εργαζόμενους και πελάτες
1. Οδηγίες για την τήρηση των αποστάσεων και των μέτρων ατομικής υγιεινής και αναπνευστικής προστασίας, μπορούν να τοποθετηθούν στην είσοδο και στον χώρο υποδοχής.

2. Τοποθέτηση μέτρων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια) στην είσοδο της επιχείρησης.

3. Ειδική μέριμνα για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση.

4. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο, άμεση απομάκρυνσή του από τον χώρο εργασίας και αυτοπεριορισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

5. Απαγόρευση εισόδου σε πελάτη που παρουσιάζει συμπτώματα από το αναπνευστικό (βήχα, πτάρνισμα κ.λπ.).

6. Τήρηση πελατολογίου όπου θα αναγράφεται το μικρό όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας για λόγους εχεμύθειας. Όλοι οι πελάτες ενημερώνονται ότι τα δεδομένα επικοινωνίας τους διατηρούνται για τέσσερις εβδομάδες σε κλειστό φάκελο για τον εντοπισμό και ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσματος. Μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος, ο φάκελος θα καταστρέφεται με ευθύνη του παρόχου της υπηρεσίας.

7. Ενημέρωση εργαζομένων και πελατών για τα εφαρμοζόμενα μέτρα.
Ειδικές οδηγίες

1. Διατήρηση καθαρών κλινοσκεπασμάτων και εσωρούχων εργασίας. Τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες 23136 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2277/14.06.2020 αλλάζονται μετά από κάθε πελάτη και πλένονται τουλάχιστον στους 60°C με απορρυπαντικό. Τα ρούχα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ερωτικής υπηρεσίας (π.χ. εσώρουχα) πρέπει να αλλάζουν μετά την υπηρεσία και στη συνέχεια να καθαρίζονται σε πρόγραμμα πλυντηρίου τουλάχιστον 60°C με απορρυπαντικό ή
στους 40°C με απολυμαντικό απορρυπαντικό.

2. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια τους με νερό και υγρό σαπούνι ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα πριν και μετά από κάθε πελάτη. Εάν χρειάζεται, εφαρμογή γαντιών μιας χρήσης. Αποφυγή περιττής φυσικής επαφής (π.χ. χειραψία).

3. Προφυλακτικά θα πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά πριν την παροχή υπηρεσιών, και επιβάλλεται η χρήση αυτών.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι πελάτες να χρησιμοποιούν το ντους όπου είναι δυνατόν πριν και μετά την
παροχή της σεξουαλικής υπηρεσίας.

Προτεινόμενα για εσάς

Υγειονομική «βόμβα» οι οίκοι ανοχής: Μόλις 20% οι εμβολιασμένες εργαζόμενες – Παράπονα για τα rapid test

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Κορονοϊός: Σε λειτουργία ξανά οι οίκοι ανοχής, με γάντια, μάσκα και… ρολόι

Αρση lockdown: Δόθηκε ημερομηνία για άνοιγμα γυμναστηρίων, καζίνο και οίκων ανοχής – Πότε θα ανοίξει η εστίαση σε εσωτερικούς χώρους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Οίκοι ανοχής σε λειτουργία εν μέσω πανδημίας – Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Κορωνοϊός: «Ντου» της ΕΛ.ΑΣ. σε παράνομους οίκους ανοχής στην Ομόνοια – Βρήκαν 17 άτομα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Κορωνοϊός: Αυτοψία του γαλλικού πρακτορείου στους ελληνικούς οίκους ανοχής – «Ρώσικη ρουλέτα η δουλειά μας»

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Κορωνοϊός και οίκοι ανοχής: Ποιες στάσεις επιτρέπονται και ποια μέτρα θα παρθούν

Ελεύθερος Τύπος Newsroom