Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Υποψηφιότητες για δίγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα δέχεται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI)

Newsroom eleftherostypos.gr

Υποψηφιότητες για τα παρακάτω δίγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα που απευθύνονται σε δημοσιογράφους και ειδικούς της επικοινωνίας δέχεται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI) για την περίοδο 2019-2020:

  • Το ΠΜΣ «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» παρέχει τον τίτλο M.A. (Master of Arts in Quality Journalism & New Technologies). Εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.
  • Το πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» ( Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy) δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και την Διαχείριση Ψηφιακών –ή ψηφιοποιημένων- ΜΜΕ. Εκπαιδεύει επίσης σε θέματα στρατηγικής και διαχείρισης φορέων δημοσιότητας, αλλά και γραφείων τύπου / επικοινωνίας.
  • Το Διιδρυματικό, Πρόγραμμα «Αειφόρος Τουρισμός & Τεχνολογίες Επικοινωνίας ΠΜΣ» –(Master of Arts  in Sustainable Tourism & Communication Technologies) δίνει έμφαση σε θέματα που συνδυάζουν αναδυόμενες πτυχές της διαχείρισης και της καινοτομίας, με έμφαση στην Επικοινωνία των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
  • Το Πρόγραμμα «Ανθρωπιστική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες» (Master of Arts in Humanistic Communication and New Technologies), εστιάζει στις έννοιες «Άνθρωπος- Ανθρωπισμός», εξετάζοντας την ανάγκη της συνύπαρξης στο πλαίσιο Κοσμοθεωριών, Ιδεολογιών και –κυρίως– με όρους απτόμενους των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μελετά την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, τις επιδόσεις και το αποτέλεσμα τους ως προς τα συστήματα αξιών και ηθικής στο σημερινό περίπλοκο παγκόσμιο τοπίο.

Τα προγράμματα ξεκινούν Δεκέμβριο του 2019, είναι διετή και απευθύνονται σε πτυχιούχους Σχολών κοινωνικών/ ανθρωπιστικών επιστημών και ΜΜΕ καθώς και σε στελέχη Επικοινωνίας. Υλοποιούνται στην Αθήνα και στην Βιέννη. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αυστρία κατ’ ελάχιστον για 2 εντατικές περιόδους, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, Ιούνιο 2020 και Ιούνιο 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα παραπάνω προγράμματα, μπορούν να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση  [email protected]  με θέμα “Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ – συμπληρώνετε κατεύθυνση “.