Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στα Πανεπιστήμια: Το σχέδιο Κεραμέως για τα ΑΕΙ

Την είσοδο στα ΑΕΙ με κάρτα εξετάζει η κυβέρνηση

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο δημόσιος διάλογος του υπουργείου Παιδείας με τους πρυτάνεις, καθώς μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να έχει παρουσιαστεί το πρώτο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δύο μέρες μετά τη συνάντηση που είχε με το προεδρείο των πρυτάνεων, απέστειλε επιστολή όπου παραθέτει όλους τους πυλώνες τους οποίους θέτει ως προτεραιότητα η πολιτική ηγεσία, ζητώντας τις θέσεις και τις προτάσεις των πρυτάνεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ άλλων η υπουργός θέτει ερώτημα και για την καθιέρωση ελάχιστης βάσης στα ΑΕΙ, για τους αιώνιους φοιτητές αλλά και για τον αριθμό εισακτέων. Ζητάει εξεύρεση λύσεων στα ζητήματα που έχουν προκληθεί από την πολιτική του προηγούμενου υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου να καταργήσει τα ΤΕΙ και να δημιουργήσει νέα πανεπιστημιακά τμήματα χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία, ενώ παράλληλα επανέρχεται σε ζητήματα αξιολόγησης, θέτοντας ζήτημα χρηματοδότησης αναφορικά με την αξιολόγηση του κάθε τμήματος αλλά και σε νέες ευέλικτες μορφές χρηματοδότησης όπως συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και δωρεές.

Αναλυτικά οι πυλώνες για την αρχιτεκτονική που επιθυμεί να χτίσει η κ. Κεραμέως στα ΑΕΙ:

1. Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης

– Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (εύρος και εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων).

– Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου, απαραίτητα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το υπουργείο στα Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου: Συμβούλιο Ιδρύματος (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

– Γενικός γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

2. Οικονομική Διαχείριση & Προσέλκυση Επιπλέον Πόρων

2.1 Κρατική Χρηματοδότηση

– Θέσπιση νέων κανόνων (αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών) για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ιδρυμα. Σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

– Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του υπουργείου Παιδείας με τα Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός.
2.2 Πρόσθετοι Πόροι

– Ίδρυση ΝΠΙΔ για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας Πανεπιστημίων.

– Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off): Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινήτρων για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων (ενδεικτικά, μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, της υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.ά.).

– Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων.

– Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές.
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ για την ουσιαστική επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών ενεργειών (τροποποίηση ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, διαδικασιών κ.ά. για μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας), με τις κατάλληλες θεσμικές εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας.

3. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

– Αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

– Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων εν γένει, καθώς και για τη διαμόρφωση εφεξής του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις Ιδρυμάτων, δημιουργία νέων τμημάτων), ιδίως με τη θέσπιση αντικειμενικών διαδικασιών και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούμενης σχετικής τεκμηρίωσης.

– Ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

4. Προγράμματα Σπουδών

– Διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

– Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

– Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών προγραμμάτων.

– Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.

– Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

– Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

– Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

5. Λοιπά Θέματα

– Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και ο ρόλος των Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων.

– Ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (διοικητικής φύσης ή άλλης) που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

– Θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών.

Αντίδραση Γαβρόγλου για την Ιστορία

Κι ενώ η υπουργός Παιδείας σχεδιάζει τα επόμενα νομοθετικά της βήματα όσον αφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι δηλώσεις της για την Ιστορία, που όπως σημείωσε δεν πρέπει να προσεγγίζει με κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά τα γεγονότα, αλλά να διαμορφώνει εθνική συνείδηση προκάλεσαν την αντίδραση του τέως υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, που έκανε λόγο για σκοταδισμό. «Οσα είπε η υπουργός δεν είναι γενικές απόψεις αλλά στοχεύουν στην ακύρωση μιας επιστημονικά και διδακτικά άψογης πρότασης», σχολίασε ο κ. Γαβρόγλου με μηδαμινή ταπεινότητα για τις πρωτοβουλίες του στο μάθημα της Ιστορίας. «Ως προς τις επιπτώσεις όσων είπε η υπουργός για το μάθημα Ιστορίας και την εθνική συνείδηση μαζί και για τη σημαία και την αριστεία, σχολιάστηκαν από πολλές και πολλούς. Ο σκοταδισμός δεν έχει αφετηρία μόνον το υπουργείο Εργασίας. Κατοικοεδρεύει και στο Μαρούσι», καταλήγει ο κ. Γαβρόγλου.

Από την έντυπη έκδοση

Προτεινόμενα για εσάς

Κεραμέως: Η αξιολόγηση το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να βελτιωθεί η απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος

Evanthia Karra

Πανελλήνιες 2020: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα – Τι ανακοίνωσε η Κεραμέως

Tinad

Πρόσκληση Μητσοτάκη σε κορυφαία ξένα πανεπιστήμια να έρθουν στην Ελλάδα

Evanthia Karra

Κεραμέως: Στόχος και συμφέρον μας να δώσουμε περισσότερα εργαλεία και εφόδια στα παιδιά μας

Μιχάλης Μάρδας

Yπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Παιδεία με τις δραστικές αλλαγές από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο

Μιχάλης Μάρδας

Εκπαιδευτικό νομοσχέδιο: Αυτοί είναι οι έξι άξονες που αλλάζουν τα πάντα από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο

Μιχάλης Μάρδας

Τι είπε η Κεραμέως στη Βουλή για την πρώτη ημέρα στα δημοτικά και το νέο νομοσχέδιο που αλλάζει τα πάντα στην εκπαίδευση

Μιχάλης Μάρδας

Το Υπ. Παιδείας απαντά για τη διανομή συγγραμμάτων και την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου

Tinad

Κεραμέως: Δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα χωρίς ανοικτά σχολεία

Evanthia Karra