Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Περιβαλλοντική παρέµβαση στο Λαύριο: Παιδιά και ειδικοί καθάρισαν την παραλία Βρυσάκι

Περιβαλλοντική παρέµβαση στο Λαύριο: Παιδιά και ειδικοί καθάρισαν την παραλία Βρυσάκι

Newsroom eleftherostypos.gr

Η παραλία Βρυσάκι στο Λαύριο γέµισε παιδικές φωνές και ειδικούς. Eνα καΐκι βρισκόταν στα ανοιχτά, οι δύτες µαζί και το ροµποτικό υποβρύχιο στο βυθό και στην ακτή παράγοντες του τόπου, µε πρώτο το δήµαρχο Λαυρεωτικής.

∆εν επρόκειτο για απόβαση από στεριάς και θάλασσας, αλλά για µια ακόµα πρωτοβουλία του Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών ΣΥ∆ΕΣΥΣ, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. Ανθρωποι και τεχνολογία σε πλήρη συµφωνία για τον κοινό σκοπό.

Η δράση πραγµατοποιήθηκε µε τη συµβολή των επαγγελµατιών δυτών της οµάδας Planet Blue Diving, υπό την καθοδήγηση του πολύπειρου Κώστα Θωκταρίδη. Για τη δράση χρησιµοποιήθηκε το σκάφος «ΩΚΕΑΝΙΣ» µε τεχνολογία αιχµής – ροµποτικό υποβρύχιο τηλεκατευθυνόµενο όχηµα – ROV (Remotely Operated Vehicle), το οποίο αφαίρεσε από το βυθό δεκάδες απορρίµµατα που µόλυναν τον υδάτινο ορίζοντα. Στο τέλος της δράσης, αφού τα απορρίµµατα κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε τη φύση τους (πλαστικά, µέταλλα, µπαταρίες κ.ο.κ.) παραδόθηκαν στις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου προς ανακύκλωση.

Ενεργά στη δράση συµµετείχαν και παιδιά, που είχαν την ευκαιρία, πέραν της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησής τους σε θέµατα υπεύθυνης οικολογικής συµπεριφοράς, να δουν σε πραγµατικό χρόνο πώς η τεχνολογία αποτελεί βασικό εργαλείο σε ενέργειες που συµβάλλουν στην αειφορία.

Ο πρόεδρος του ΣΥ∆ΕΣΥΣ, Λουκάς Χριστοδούλου, δήλωσε: «Σκοπός αυτής της δράσης του ΣΥ∆ΕΣΥΣ δεν είναι µόνο ο καθαρισµός, αλλά και η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τη σωστή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων για την προστασία του περιβάλλοντος».