Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Το «πάρτι» της χρηματοδότησης του Καλογρίτσα στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ

Ερρεε εν αφθονία η χρηματοδότηση προς τις εταιρίες του ομίλου Καλογρίτσα καθ’ όλη την τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την Attica Bank να έχει αναλάβει… εργολαβία την αιμοδότηση του επιχειρηματία, παρά τα εξόφθαλμα δείγματα αφερεγγυότητας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την εμπιστευτική έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της τράπεζας, που έχει στη διάθεσή του ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, οι χορηγήσεις προς τις εταιρίες Τοξότης, ΜΙΚΗ και ΑΝ.ΣΥ., συμφερόντων της οικογένειας Καλογρίτσα, άγγιξαν τα 108,7 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 49,1 εκατ. ευρώ το 2014 και μόλις 15 εκατ. ευρώ το 2012. Από 01/01/2017 μέχρι 31/3/2018 τα ανοίγματα του ομίλου αυξήθηκαν από 105,95 εκατ. ευρώ σε 119,06 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχη διαφοροποίηση του ακάλυπτου μέρους των πιστοδοτήσεων από 76,14 εκατ. ευρώ σε 91,34 εκατ. ευρώ.

«Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα υποβλήθηκαν 28 εισηγήσεις για τον όμιλο και δόθηκαν ισάριθμες εγκρίσεις (συμπεριλαμβανομένων και δύο ανανεώσεων των πιστοδοτικών ορίων)», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Από τις εισηγήσεις γίνεται αντιληπτό το έντονο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο όμιλος, καθώς αυτές αφορούσαν είτε σε έκτακτες χορηγήσεις έναντι Υποσχετικών Επιστολών (Υ/Ε) προσκόμισης καλυμμάτων είτε σε αποδεσμεύσεις μετρητών είτε σε άνοιγμα Ενέγγυων Πιστώσεων (Ε/Π) με δυνατότητα χρηματοδότησης (είτε σε συνδυασμό των ανωτέρω)». Υπογραμμίζεται ότι το credit rating των εταιριών του Ομίλου Καλογρίτσα ήταν ταξινομημένο ως Η, το οποίο υποδεικνύει υψηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις με εξαιρετικά χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Ενδεικτικά, ο κύκλος εργασιών της Τοξότης για το 2016 ανερχόταν σε 45 εκατ. ευρώ, με EBITDA 2,5 εκατ. ευρώ και σύνολο τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων 84 εκατ. ευρώ.

Στις επίμαχες εισηγήσεις/εγκρίσεις, μάλιστα, δεν περιλαμβάνονται όροι και προϋποθέσεις για τη λήψη εξασφαλίσεων, με διασφαλιστική αξία. «Ουσιαστικά, το πλέγμα εξασφαλίσεων αποδυναμώθηκε εντός του εξετασθέντος χρονικού διαστήματος υπό την έννοια ότι αυξήθηκαν οι πιστοδοτήσεις χωρίς να αυξηθούν, παράλληλα, οι εξασφαλίσεις. Κατά συνέπεια, το ακάλυπτο μέρος των χορηγήσεων αυξήθηκε, κυρίως, μέσω της εγκεκριμένης αύξησης του ορίου βραχυπρόθεσμων πιστοδοτήσεων έναντι Υποσχετικών Επιστολών προσκόμισης καλυμμάτων», σημειώνει η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

Οσον αφορά στη μορφή της χρηματοδότησης, αυτή, όπως τονίζεται στην έκθεση, δεν γινόταν υπό τη μορφή project finance, αλλά Κεφαλαίου Κίνησης (Κ/Κ) γενικότερου χαρακτήρα. «Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει σύνδεση των άμεσων χορηγήσεων με συγκεκριμένα έργα και σχετική παρακολούθηση», καταλήγουν οι ελεγκτές.

Εφάπαξ χορηγήσεις

Δύο εφάπαξ χορηγήσεις -μία τον Ιούλιο του 2017, ποσού πέντε εκατ. ευρώ, και μία τον Φεβρουάριο του 2018, ποσού 3,5 εκατ. ευρώ- ενέκρινε η Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (ΑΕΠ) της Attica Bank κατά παρέκκλιση της απόφασης να μην υπερβεί ο λογαριασμός Καλογρίτσα το όριο των 108 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση, το αιτιολογικό για τη χορήγηση των επίμαχων εφάπαξ μη ανακυκλούμενων πιστοδοτήσεων ήταν «η αναγκαιότητα κάλυψης των αναγκών της εταιρίας, προκειμένου να υποστηριχθεί η ομαλή εξέλιξη στην εκτέλεση των έργων της και κατ’ επέκταση η εύρυθμη λειτουργία της, στοιχείο απαραίτητο για την ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεών της προς την τράπεζα». Καμία από τις δύο, ωστόσο, δεν αποπληρώθηκε στη λήξη της.

Πιο αναλυτικά, η ΑΕΠ ενέκρινε το πρώτο εφάπαξ, μοιρασμένο ως εξής:

  • 3,4 εκατ. ευρώ για χορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης (Κ/Κ) αποκλειστικά και μόνο για την πληρωμή άμεσων υποχρεώσεων της πιστούχου (ΙΚΑ, εφορία, μισθοδοσίες, επιταγές και προμηθευτές).
  • 1,6 εκατ. ευρώ για το άνοιγμα Ενέγγυας Πίστωσης (Ε/Π) προς τον οίκο ZPUM Πολωνίας για προμήθεια υλικών και με δυνατότητα χρηματοδότησης για την εξόφληση των φορτωτικών εγγράφων της Ενέγγυας Πίστωσης.

Οσον αφορά στις εκταμιεύσεις για το δεύτερο εφάπαξ, από την έκθεση προκύπτει πως αυτές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 26/02/2018 και 13/03/2018 και αθροιστικά ανήλθαν σε 3,71 εκατ. ευρώ (ήτοι, ποσό 210.000 ευρώ δόθηκε εκτός έγκρισης). «Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο τότε διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών ανέφερε προφορικά ότι γνώριζε ότι το όριο είχε εγκριθεί ως ανακυκλούμενο (απόφαση ΑΕΠ) και δεν είχε ενημερωθεί για την απόφαση του Δ.Σ. για επικύρωση τελικά μη ανακυκλούμενου ορίου», υπογραμμίζεται.

Η επιστολή του υπ. Υποδομών

«Πώς διευκόλυνα τον κ. Καλογρίτσα ή οποιονδήποτε άλλο κύριο να πάρει δάνειο στην Τράπεζα Αττικής; Πώς διευκόλυνα τον κ. Καλογρίτσα να συμμετέχει στο διαγωνισμό (σ.σ.: για τις τηλεοπτικές άδειες) και, μάλιστα, να ευνοηθεί -απ’ ό,τι καταλαβαίνω να υπονοούν οι λασπολόγοι, που το διακινούν είτε είναι από το πολιτικό σύστημα είτε από τις εφημερίδες- να το καταθέσουν εδώ ανοιχτά. Το πώς; Το να το λένε μόνο είναι λάσπη στον ανεμιστήρα. Λοιπόν, εγώ είμαι στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει, του απλού πολίτη, των ΜΜΕ, οποιουδήποτε άλλου στελέχους να μου πει πώς ευνοήθηκε ο κ. Καλογρίτσας. Εάν είναι να ποινικοποιούνται οι φιλικές σχέσεις, που υπήρχαν ή υπάρχουν, για κάθε πολιτικό, ε, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι τρέλα, είναι παράνοια».

Αυτά τόνιζε σε τηλεοπτική του συνέντευξη τον Σεπτέμβριο του 2016 ο υπουργός Υποδομών, κ. Χρήστος Σπίρτζης, με αφορμή την είδηση ότι ο εργολάβος ήταν ένας εκ των τεσσάρων υπερθεματιστών των τηλεοπτικών αδειών.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ωστόσο, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του αμέσως επόμενου χρόνου, ο κ. Σπίρτζης εμφανίζεται να… παρεμβαίνει, προκειμένου ο κ. Καλογρίτσας να λάβει παράταση των εγγυητικών επιστολών για το έργο Πάτρα – Πύργος. «Η Ανωτάτη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων εγκρίνει την παράταση Εγγυητικών Επιστολών (Ε/Ε), συμμετοχής ποσού 949.593 ευρώ, για το 2ο τμήμα του έργου Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος, από 19/04/2017 σε 17/07/2017, κατόπιν σχετικής επιστολής του υπουργείου Υποδομών», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Attica Bank. Παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο της επιστολής παραμένει άγνωστο -εάν, δηλαδή, αφορά σε απλή ενημέρωση από πλευράς του υπουργείου για καθυστέρηση της υπογραφής της σύμβασης ή σε ευθεία παρέμβαση στη διαδικασία- παράγοντες της αγοράς σημειώνουν στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ότι ο μόνος που έχει δικαίωμα να αιτηθεί της παράτασης των εγγυητικών επιστολών είναι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας.

Οσον αφορά στο 4ο τμήμα του επίμαχου έργου, η ΑΕΠ ενέκρινε το εξής: «Εκδοση επιστολής – τραπεζικής βεβαίωσης υπέρ της Τοξότης, προς το υπουργείο Μεταφορών, ότι η τράπεζα συνεργάζεται με την τελευταία και σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος του έργου ολοκλήρωσης του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρας – Πύργου (τμήμα 4, Χ.Θ. 37+500 έως 46+500), η τράπεζα προτίθεται να εξετάσει χρηματοδότηση, που να αντιστοιχεί στο 10% του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (57.024.193 ευρώ άνευ ΦΠΑ)». Οπως, ωστόσο, σπεύδει να αποσαφηνίσει η ΑΕΠ, «η επιστολή δεν επέχει θέση Εγγυητικής Επιστολής».

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο υπέστη… σαλαμοποίηση, με τον κ. Σπίρτζη να δίνει το «πράσινο φως» για κατάτμησή του σε οκτώ εργολαβίες. Στις τέσσερις εξ αυτών προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία Τοξότης – Ομάδα Κατασκευών, του Ομίλου Καλογρίτσα. Στα… χέρια του επιχειρηματία, ωστόσο, έμειναν τελικά μόνο δύο από τα τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου (Πύργος – Δουναίικα, με έκπτωση 53,05%, και Κυλλήνη – Βάρδα, με έκπτωση 50,39%), με τον υπουργό να διατείνεται στην απόφαση ανάθεσης πως «από τις εξετασθείσες προσφορές της Τοξότης – Ομάδας Κατασκευών δεν προκύπτει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ομαλή υλοποίηση του έργου».

Αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας

Στα τέλη του μήνα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Attica Bank, παραπέμπουν για νεότερα πηγές προσκείμενες στους δύο… πόλους της διοίκησης.

Το «καρκίνωμα» Καλογρίτσας, άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν στον «Ε.Τ.» της Κυριακής, αποτέλεσε την αφορμή, έτσι ώστε οι σχέσεις του προέδρου της τράπεζας, κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, και του διευθύνοντος συμβούλου, κ. Θεόδωρου Πανταλάκη, να φτάσουν στα άκρα, με αποκορύφωμα ένα «θερμό» επεισόδιο, που προκάλεσε την παρέμβαση της εποπτικής Αρχής. Σε επιστολή, μάλιστα, που απέστειλε ο πρώτος στο διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γιάννη Στουρνάρα, αναφέρει τα εξής: «Επανειλημμένως εκάλεσα το διευθύνοντα σύμβουλο να πάψει να συμπεριφέρεται με ανοίκειο τρόπο απέναντί μου. Παράλληλα, τον παρότρυνα να είναι πιο διαφανείς οι χρηματοδοτήσεις των επιτελών του και να απομακρύνει όσους εξ αυτών είχαν προβεί σε σοβαρές ατασθαλίες. Οχι μόνο δεν το έπραξε, αλλά άρχισε να με υβρίζει, στρεφόμενος και κατά της οικογένειάς μου και μου εδήλωσε εγερθείς ότι, εάν συνεχίσω να τον παρατηρώ, θα με δείρει. Αυτή η συμπεριφορά του συντέλεσε στο να με αναγκάσει να αμυνθώ, ώστε να αποφύγω κάθε εις βάρος μου βιαιοπραγία και γι’ αυτόν το λόγο τον ακινητοποίησα, χωρίς ούτε να τον δείρω ούτε να του επιφέρω καμία σωματική βλάβη. Ολα τα άλλα αποτελούν υπερβολές, που προφανώς ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος διαρρέει στα ΜΜΕ».

Σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές, πάντως, στο προσεχές συμβούλιο έχει ζητηθεί από τον κ. Αυγέρο, ο οποίος διενήργησε και τον έλεγχο για τα δάνεια στον εργολάβο, να συμπληρώσει το πόρισμα, αντιστοιχίζοντας τις ευθύνες για το γεγονός ότι ο επίμαχος λογαριασμός υπερέβη κατά πολύ τα 108 εκατ. ευρώ, χωρίς, ταυτόχρονη, αύξηση των καλυμμάτων, με πρόσωπα.

Οσον αφορά στις πληροφορίες περί αποπομπής του κ. Ρουμελιώτη και αντικατάστασής του από την κ. Κερασίνα Ραυτοπούλου (ανθρώπου εξ απορρήτων του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Γιάννη Δραγασάκη), οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως καμία σχετική απόφαση δεν έχει ληφθεί.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13% της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ – Τι λένε οι πολίτες για την άρση μέτρων και η δημοφιλία των υπουργών

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Παγιδευμένος στο αδιέξοδο της εξεταστικής ο ΣΥΡΙΖΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Από τη σωστή πλευρά της Ιστορίας

Kon

Αυτοκαταστροφή ο «Μπάλλος του ΣΥΡΙΖΑ»…

Kon

Ο «εθνικός στόχος»

Kon

Ο Καραμανλής και η απόγνωση του Τσίπρα

Kon

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε την έκπληξη: Κριτική και για την ελληνοαμερικανική συμφωνία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Εξεταστική για τη VOX POP και «ΣΙΑ»…

Kon

Είναι σοβαροί;

Kon