Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Νέος σχεδιασμός προσλήψεων και αλλαγές στους διαγωνισμούς

ΑΣΕΠ: Νέος σχεδιασμός προσλήψεων και αλλαγές στους διαγωνισμούς

ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ

Σαρωτικές αλλαγές τόσο στις διαδικασίες των προσλήψεων όσο και στον έλεγχο των αιτήσεων για τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού φέρνει το σχέδιο νόμου που παρουσίασε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο www.opengov.gr από χτες έως και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή πριν από τις γιορτές, προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους τα υπουργεία θα καταρτίζουν σχέδιο με τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την επόμενη τετραετία για τα ίδια και για τους εποπτευόμενους φορείς.

Στο σχέδιο θα περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις για τις αποχωρήσεις προσωπικού, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα και οι στρατηγικές προτεραιότητες του κάθε φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Οι αναφορές αυτές θα αποστέλλονται στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο με βάση αυτές θα συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων και θα υποβάλλεται προς έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών. Σχετικά με τον ετήσιο σχεδιασμό προσλήψεων, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους τα υπουργεία καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό αλλά και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος.

Επίσης, το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα να προκηρύσσει περισσότερους πανελλαδικούς διαγωνισμούς ανά έτος, αντί του ενός που ισχύει σήμερα, ενώ για την αποφυγή γραφειοκρατικού φόρτου παρέχεται η ευχέρεια να υπάρξουν προκηρύξεις για τα δύο πρώτα έτη του τετραετούς σχεδιασμού.

Επίσης, για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Γραμματείας του ΑΣΕΠ επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.

Η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά. Σχετικά με τον επιτελικό σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση της στρατηγικής διοικητικής ανασυγκρότησης, το νομοσχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση, μεταξύ άλλων, Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση, καθώς και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, ενώ θεσπίζεται και η οργάνωση υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης φορέων του Δημοσίου.

Το πρώτο θα διατυπώνει απόψεις και εισηγήσεις στον υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις στρατηγικές προτεραιότητες του υπουργείου αναφορικά με την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Το δεύτερο αποτελεί μηχανισμό συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παραγόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης, ενώ με την τρίτη θα παρέχεται εμπειρογνωμοσύνη σε δημόσιους φορείς για την υλοποίηση της διοικητικής ανασυγκρότησης.

Δικαιολογητικά

Για την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών, οι υποψήφιοι δεν θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής τους σε προκήρυξη, αλλά η κατάταξη στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση.

Ωστόσο στο εξής η αίτηση που θα υποβάλλει κάθε υποψήφιος θα έχει και χαρακτηριστικά υπεύθυνης δήλωσης σε ό,τι αφορά τα τυπικά προσόντα, προκειμένου να δεσμεύεται και νομικά ως προς την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που παρουσιάζει.

Το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα πριν την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων να ζητήσει από υποψήφιους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να ελεγχθούν και να τοποθετηθούν οι υπάλληλοι σε προσωρινές θέσεις έως ότου εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα.

Αυτό έγινε ουσιαστικά για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που δημιουργήθηκε με την 3Κ/2018 προκήρυξη στην οποία έχουν προσληφθεί άτομα από τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων και εργάζονται κανονικά στους δήμους ακόμα και σήμερα, χωρίς ωστόσο να έχει διασταυρωθεί η εγκυρότητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει.

Γονικές και Εκπαιδευτικές Αδειες

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται και τροποποιήσεις του υπαλληλικού κώδικα. Συγκεκριμένα, οι μητέρες που αποκτούν τέκνο με υιοθεσία δικαιούνται τρίμηνη άδεια μητρότητας, το ίδιο και ο θετός πατέρας. Οι ανάδοχοι γονείς δικαιούνται τις ίδιες άδειες, που αφορούν στη φροντίδα και την ανατροφή του ανηλίκου, με τους φυσικούς γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια της αναδοχής.

Επίσης αυξάνονται από 10 σε 14 οι ημέρες της άδειας εξετάσεων για τους μόνιμους υπαλλήλους Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, όπως ισχύει δηλαδή για τους συναδέλφους τους ΙΔΑΧ, οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους υπαλλήλους σε ζητήματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Καταργείται το όριο των 45 ετών για τη συμμετοχή υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Θεσπίζεται, ακόμα, το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, ενώ προβλέπεται ότι για τους κατόχους αυτού του πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα έτος, ενώ η κατοχή του μοριοδοτείται με 30 μόρια κατά τις διαδικασίες επιλογής τμηματαρχών.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]