Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή προστίµων για τα αυθαίρετα

Προ των πυλών μόνιμη ρύθμιση για τα αυθαίρετα - Τι εξήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης

∆εκάδες ιδιοκτήτες που εκ παραδροµής διπλοπλήρωσαν τα πρόστιµα προκειµένου να υπαχθούν στους τελευταίους τρεις νόµους για τα αυθαίρετα αναµένεται να πάρουν το αντίστοιχο χρηµατικό αντίτιµο πίσω.

Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις παραγόντων της αγοράς, η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά περίπου 10 – 15 χιλιάδες πολίτες, ωστόσο µέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθµός των δικαιούχων θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας µήνας.

Οπως αναφέρει η απόφαση του ΥΠΕΝ, οι δικαιούχοι επιστροφής είναι τα πρόσωπα που προέβησαν στην υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών τους ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, κατά τα άρθρα 23 του ν. 4014/2011, του ν. 4178/2013 και 99 του ν. 4495/2017, στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των προαναφερθέντων νόµων.

Ακτινογραφία

Σηµειώνεται ότι µε βάση τα τελευταία στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (30/01/2018), το σύνολο των αυθαιρέτων από τους νόµους 4495/17, 4178/13 και 4014/11 ανέρχεται στα 901.356, µε τον συνολικό αριθµό βεβαιώσεων µεταβίβασης να είναι 1.466.207.

Τα έσοδα από τον ν. 4014/11 ήταν περισσότερα από 1 δισ. ευρώ, όταν για τον ν. 4178/13 έφταναν τα 993,4 εκατ. ευρώ και για τον ν. 4495/17 τα 18,4 εκατ. ευρώ.

Η επιστροφή προστίµων γίνεται σε περιπτώσεις εκκρεµών και ολοκληρωµένων υποθέσεων του ν. 4014/2011, οι οποίες υπήχθησαν ή µεταφέρθηκαν στο ν. 4178/2013, σε περιπτώσεις εκκρεµών και ολοκληρωµένων υποθέσεων του ίδιου νόµου καθώς και σε περιπτώσεις εκκρεµών και ολοκληρωµένων υποθέσεων του ν. 4495/2017, στις δηλώσεις υπαγωγής των οποίων έχουν καταγραφεί από τον εξουσιοδοτηµένο µηχανικό µεγαλύτερα µεγέθη αυθαίρετων κατασκευών ή έχουν εµφιλοχωρήσει άλλα υπολογιστικά ή ποσοτικά σφάλµατα, από τα οποία προκύπτουν διαφορές στο ύψος του ενιαίου ειδικού προστίµου ή έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (π.χ. κατάθεση µεγαλύτερη του οφειλόµενου ποσού, διπλές καταβολές από τον ίδιο ή περισσότερους υπόχρεους κ.λπ.).

Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή προστίµων είναι: €

  • Να πρόκειται για µερική επιστροφή ήδη πλήρως καταβληθέντος και ολοσχερώς εξοφληθέντος ενιαίου ειδικού προστίµου. €
  • Να µην εκκρεµεί προσφυγή κατά της δήλωσης υπαγωγής στο ΣΥΠΟΘΑ ή της αρµόδιας Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, του άρθρου 17 του ν. 4495/2017, ή στο αρµόδιο δικαστήριο. €
  • Να έχει γίνει ολοκληρωµένη υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, µε ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών, µελετών, στοιχείων και σχεδίων. €
  • Να µην έχει γίνει ανάκληση της δήλωσης υπαγωγής για οποιονδήποτε λόγο. €
  • Να µην έχει γίνει, για την εν λόγω αυθαίρετη κατασκευή ή την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης, συµψηφισµός ποσών ειδικού προστίµου µε ποσά που καταβάλλονται για αµοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων, καθώς και για τη στατική επάρκεια αυτών.

Η διαδικασία

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες είναι:

1. Μετά την ολοκλήρωση της υπαγωγής, ο εξουσιοδοτηµένος µηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο πληροφοριακό σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος για επιστροφή του επιπλέον ποσού, δηλώνοντας και τους αριθµούς τραπεζικών λογαριασµών (IBAN) των δικαιούχων, µε την αντίστοιχη ποσοστιαία κατανοµή σε περιπτώσεις περισσοτέρων του ενός δικαιούχων.

2. Το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, µετά από διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων, διαβιβάζει την αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης (Υ∆ΟΜ). Η Υ∆ΟΜ ή το αρµόδιο Τοπικό Παρατηρητήριο κατά περίπτωση, αφού διαπιστώσει ότι οι αυθαίρετες κατασκευές δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του ν. 4178/2013 και του άρθρου 89 του 4495/2017 και δεν εκκρεµεί προσφυγή κατά της δήλωσης υπαγωγής στο ΣΥΠΟΘΑ, ελέγχει πλήρως τη δήλωση υπαγωγής και συντάσσει σχετικό πόρισµα εντός δέκα ηµερών.

3. Στην περίπτωση που µετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η υπαγωγή δεν είναι ορθή, ο εξουσιοδοτηµένος µηχανικός οφείλει να προβεί στη διόρθωσή της εντός 60 ηµερών ενώ δύναται να υποβάλει νέο αίτηµα επιστροφής προστίµων.

Υπολογισµός

Για τον υπολογισµό των ποσών ειδικού προστίµου προς επιστροφή, αφαιρείται από το καταβληθέν ποσό ενιαίου ειδικού προστίµου το ποσό του προστίµου όπως τελικά διαµορφώθηκε µετά τον έλεγχο της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, το παράβολο υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου δεν επιστρέφεται.

ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ

[email protected]

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

Προτεινόμενα για εσάς

Super League: «Καμπάνες» σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Τι καλούνται να πληρώσουν οι τρεις ομάδες

Λάμπρος Κατσαρός

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Νέα πρόστιμα 2,5 εκατ. ευρώ για την υπόθεση Folli Follie

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Εβρεξε πρόστιμα και λουκέτα σε στριπτιτζάδικο και μπουζούκια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Βροχή τα πρόστιμα και τα λουκέτα στην Ελλάδα λόγω μη τήρησης των μέτρων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Χαλκιδική: Τρία πρόστιμα για κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς σε ένα 24ωρο

Λάμπρος Κατσαρός

Νέα ευκαιρία για μεγάλα αυθαίρετα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Στο κυνήγι των φοροφυγάδων: Πρόστιμα «φωτιά» αντί «λουκέτου» σε 15 κλάδους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ζάκυνθος: Κορονοπάρτι σε τουριστικό σκάφος – Έφοδος του Λιμενικού με επτά συλλήψεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Τσουχτερά τα πρόστιμα για παραβάτες σε εστίαση και δομές υγείας – Όλα τα νέα μέτρα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom