Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Βάζουν φρένο στην δωρεάν πρόληψη με γραφειοκρατικά εμπόδια

Γρίπη και παιδιά: Πώς θα τα προφυλάξουμε από τον ιό

Σε μια ατελείωτη γραφειοκρατία οδηγεί, όπως φαίνεται, η απόφαση του υπουργείου Υγείας να περνά οποιαδήποτε δράση προληπτικών ιατρικών εξετάσεων πραγματοποιείται στον πληθυσμό από έγκριση των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.).

Σε συνέχεια του νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία, προληπτικές διαγνωστικές ή κλινικές εξετάσεις στο γενικό πληθυσμό, σε μαθητές, σε ευπαθείς ομάδες θα εγκρίνονται από τους διοικητές των Υ.Πε. μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος και μιας… πληθώρας δικαιολογητικών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η έγκριση αυτή περνούσε από τους ιατρικούς συλλόγους. Οποιος ήθελε (δήμος, επιστημονική ένωση κ.ά.) να διενεργήσει ένα προληπτικό πρόγραμμα υπέβαλε αίτημα στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Οπως προκύπτει από πληροφορίες, ο όγκος των αιτημάτων αυτών ήταν τεράστιος. Ωστόσο, με τις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των περισσότερων ιατρικών συλλόγων μπορούσαν να περάσουν και να εγκριθούν. Επιπλέον, οι ιατρικοί σύλλογοι είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν άμεσα το προφίλ των γιατρών που διενεργούν τις προληπτικές εξετάσεις.
Ηδη οι πρώτες αντιδράσεις κάνουν λόγο για έναν «συγκεντρωτισμό» που θα οδηγήσει σε καθυστέρηση των όλων διαδικασιών και σημαντική αποδυνάμωση των ιατρικών συλλόγων.

Βέβαια, υπήρχαν πάντα και οι περιπτώσεις παρατυπιών. Ο έλεγχος και ο ενιαίος συντονισμός όλων αυτών των δράσεων είναι το σκεπτικό της απόφασης του υπουργείου Υγείας. Οπως άλλωστε αναφέρει στην εγκύκλιό του, προκύπτουν σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας Υγείας. «Ο συντονισμός διαφόρων συναρμόδιων υπηρεσιών υπουργείων, που σχετίζονται με την έγκριση ή τη χορήγηση σχετικών αδειών εισόδου σε χώρους για διενέργεια ανάλογων παρεμβάσεων π.χ. σχολικές μονάδες, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης ως προς την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων», είναι ένα από τα θέματα που το υπουργείο Υγείας θεωρεί ότι χρήζουν ρύθμισης.

Αυτό όμως που εγείρει πολλά ερωτηματικά είναι το εάν οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα έχουν τα άμεσα αντανακλαστικά να εγκρίνουν και αυτά τα αιτήματα, την ώρα που ήδη έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας με σοβαρά ζητήματα στην Υγεία και είναι και αποδεκατισμένες από προσωπικό.

Κριτήρια

Στα… πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης αυτών των προληπτικών προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων, ο υπουργός Υγείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: τον προσδιορισμό ταυτότητας του φορέα, την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της προτεινόμενης προληπτικής παρέμβασης, τον προσδιορισμό τόπου και χρόνου διενέργειας των παρεμβάσεων, τον προσδιορισμό των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων με βάση σχετικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες, τον προσδιορισμό κλιμακίου ιατρών/οδοντιάτρων και επαγγελματιών υγείας, τον προσδιορισμό χρήσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, διαχείριση παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων, την τήρηση αρχείου προσωπικών ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων από το φορέα, τον προϋπολογισμό και προσδιορισμό φορέων χρηματοδότησης κ.ά. Ολα τα ανωτέρω παρατίθενται κατηγοριοποιημένα στο αίτημα του φορέα και συνοδεύονται από δικαιολογητικά.

Το αίτημα κατατίθεται στις Υ.Πε. τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της πρώτης δράσης και η αρμόδια υπηρεσία της Υ.Πε. εξετάζει το αίτημα και την πληρότητα του φακέλου. Την τελική έγκριση ή απόρριψη λαμβάνει ο διοικητής των Υ.Πε.

ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
[email protected]
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]