Ελεύθερος Τύπος
ΑΠΟΨΕΙΣ

6+1 τομές στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση & Ειδική Αγωγή

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε λίγες μέρες, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ συμπληρώνει δεκαπέντε μήνες στο τιμόνι ενός από τα πιο νευραλγικά Υπουργεία της Κυβέρνησης, καθότι τα ζητήματα της παιδείας αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.

Γράφει η Αναστασία Γκίκα*

Οι δεκαπέντε αυτοί μήνες χαρακτηρίζονται από πλούσια δράση στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής∙ δράση στοχοπροσηλωμένη σε ουσιαστικές καινοτομίες για την εκπαίδευση.

Ήδη, λοιπόν, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται τα αποτελέσματα του έργου μας, τα οποία έχουν διττό χαρακτήρα: ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου και σημαντική βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας. Και τούτο μολονότι στο τέλος Φεβρουαρίου ενέσκηψε και στην πατρίδα μας η πανδημία, γεγονός που νομοτελειακά οδήγησε σε αλλαγή των προτεραιοποιήσεων και επέφερε καθυστερήσεις στην εφαρμογή των πολιτικών μας εν μέσω αντικειμενικών δυσκολιών, όπως η υποστελέχωση των Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ λόγω των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού.

Ωστόσο, υπερβαίνοντας τις όποιες δυσκολίες, προχωρήσαμε στην εφαρμογή της πολιτικής μας και, όχι άδικα, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τους βασικούς πυλώνες των μεταρρυθμίσεών μας, σημαντικές τομές για την εκπαίδευση.

Ποιες είναι, όμως, αυτές οι 6+1 τομές;

1. Νέα Προγράμματα Σπουδών

Επικαιροποιήσαμε, μετά από δύο δεκαετίες, τα Προγράμματα Σπουδών τόσο σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο, όπου υφίσταντο από το 2003, όσο και στο Λύκειο, όπου υφίσταντο από το 1998. Δώσαμε προτεραιότητα στις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και στην καλλιέργεια ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης, με στόχο να αποκτούν τα παιδιά μας, μέσα από τη φοίτησή τους στο σχολείο, τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική και κοινωνική τους ανέλιξη. Πιλοτική εισαγωγή αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο, μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, πιλοτική εισαγωγή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο, ενίσχυση Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών είναι μερικές μόνο από τις αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών με γνώμονα τη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του 21ου αιώνα.

2. Ποιότητα στην εκπαίδευση

Ρυθμίσαμε τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον συλλογικό προγραμματισμό, την αυτοαξιολόγηση και την εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των μελών, προκειμένου να αποτελέσει πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν.

Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία πριν από τις δυσμενείς αλλαγές που επήλθαν την τετραετία 2015 – 2019, αναβαθμίσαμε τον θεσμό των Προτύπων Σχολείων διαχωρίζοντάς τον από τα Πειραματικά Σχολεία. Και οι δύο θεσμοί, με βαθιές ρίζες και αποδοχή στην ελληνική κοινωνία, θα είναι πλέον πραγματικές νησίδες αριστείας και καινοτομίας αντίστοιχα, με στόχο την καλλιέργεια και διάχυση των βέλτιστων εκπαιδευτικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και για όλους τους μαθητές.

3. Ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για όλους

Διευρύναμε την εφαρμογή της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε 35 επιπλέον Δήμους της χώρας, ενέργεια από την οποία αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 10.000 παιδιά περισσότερα από την περσινή χρονιά. Έτσι, τα νήπια εντάσσονται νωρίτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Εισαγάγαμε, για πρώτη φορά από καταβολής του θεσμού των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (ΕΔΕΜ), τα οποία μέχρι σήμερα δεν διδάσκονταν συνολικά και στοχευμένα στο δημόσιο σχολείο, παρόλο που είναι προαπαιτούμενα για την πρόσβαση σε ορισμένες σχολές ή τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον

Με σκοπό την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και την εμπέδωση των αρχών της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, θεσμοθετήσαμε την ύπαρξη εγκεκριμένου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας σε κάθε σχολική μονάδα ενώ ταυτόχρονα, προβλέψαμε, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον θεσμό του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, ως ενός πρώτου «φίλτρου» για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση παιδαγωγικών θεμάτων συνθετότερης φύσεως.

5. Εκσυγχρονισμός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Ενισχύσαμε την ευελιξία και την αυτονομία των ιδιωτικών σχολείων, ως προς την παροχή πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με παράλληλη διατήρηση της υποχρέωσής τους να ακολουθούν κατ’ ελάχιστο το εκάστοτε υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘ, καθώς και ως προς την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και υποδομών τους.

6. Εκπαιδευτικοί και βιβλία εγκαίρως στα σχολεία

Μετά από δέκα χρόνια αδιοριστίας και για πρώτη φορά στην Ειδική Αγωγή, υπογράψαμε 4.485 διορισμούς εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Συγχρόνως, για το έτος 2020 – 21 έλαβαν ήδη χώρα 32.291 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, πολύ νωρίτερα από ό,τι συνήθως, αφού η 1η φάση πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου και η 2η φάση στις 18 Σεπτεμβρίου τ.ε. Σημειωτέον ότι για πρώτη φορά στα χρονικά προβλέφθηκε η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών απευθείας στη σχολική μονάδα που τοποθετούνται, προς αποφυγή της πολυήμερης ταλαιπωρίας τους και με στόχο, ενόψει και της συνολικής μετάβασης του δημοσίου τομέα στην ψηφιακή εποχή, η όλη διαδικασία να διεκπεραιώνεται στο άμεσο μέλλον ηλεκτρονικά.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για τη νέα χρονιά που μόλις ξεκίνησε, φροντίσαμε, επιπλέον, ώστε τα βιβλία να βρίσκονται εγκαίρως στα σχολεία μας. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τις 4 Ιουνίου τ.ε. είχαν διανεμηθεί 11.500.000 αντίτυπα βιβλίων Δημοτικού, εκτός των βιβλίων Θρησκευτικών, των οποίων η διανομή ολοκληρώθηκε μόλις, μέχρι τις 3 Ιουλίου τ.ε. είχαν διανεμηθεί 7.500.000 αντίτυπα στα Γυμνάσια, μέχρι τις 10 Αυγούστου τ.ε. 4.500.000 και 1.000.000 αντίτυπα αντίστοιχα σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

6+1: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Λόγω των έκτακτων συνθηκών πανδημίας που δημιουργήθηκαν, θέσαμε σε λειτουργία ένα τεράστιο εγχείρημα: την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχοντας πλήρη συναίσθηση του ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και με τις άοκνες προσπάθειες των εκπαιδευτικών μας, εφαρμόσαμε τον περασμένο Μάρτιο, ήδη από τις πρώτες μέρες αναστολής λειτουργίας των σχολικών μας μονάδων, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο τη σύγχρονη, όσο και την ασύγχρονη. Η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας υπήρξε ιδιαιτέρως θετική, αποδεικνύοντας ότι σε δύσκολες περιστάσεις, αψηφούμε τις αντιξοότητες και επιλύουμε επιτυχώς τα προβλήματα. Για το σχολικό έτος 2020-21 η εξ αποστάσεως εκπαίδευση τίθεται σε εφαρμογή αμέσως μόλις σημειωθεί αναστολή λειτουργίας λόγω κορωνοϊού σε σχολικό τμήμα ή σχολική μονάδα, ενώ ταυτόχρονα, προβλέπεται και ταυτόχρονη μετάδοση μαθήματος ή συμμετοχή σε διαδικτυακά τμήματα για μαθητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Τέλος, με παρακαταθήκη όλα όσα δημιουργήσαμε τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, προχωρούμε μπροστά επενδύοντας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στα παιδιά μας, που είναι το μέλλον της χώρας μας.

*Η Αναστασία Γκίκα είναι Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Δέος από την εκπαίδευση της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων στη λίμνη Αχρίδα

Ανδρέας Ντίνης

Βιβλία για το μέλλον που είναι ήδη εδώ

Tinad

Η εκπαίδευση θα διαμορφώνει πάντα το βλέμμα μας στον κόσμο

Ανδρέας Ντίνης

Εκπαίδευση: «Αλλεργία» στην αξιολόγηση – Στα… κάγκελα οι συνδικαλιστές χωρίς καν να γνωρίζουν διαδικασία και λεπτομέρειες

Μιχάλης Μάρδας

Γεραπετρίτης: Επιστροφή στο καθεστώς της φυσικής εκπαίδευσης εάν τα υγιειονομικά δεδομένα το επιτρέπουν

Ανδρέας Ντίνης

Δίνεται στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Evanthia Karra

Κορωνοϊός και εκπαίδευση: Αρχίζει το μάθημα διαδικτυακά!

Μιχάλης Μάρδας

Μια άλλη εκπαίδευση είναι πλέον απαραίτητη

Μιχάλης Μάρδας

Στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ

Ανδρέας Ντίνης