Ελεύθερος Τύπος
ΑΠΟΨΕΙΣ

e-Συμμετοχή των πολιτών

Τέλος στο χάος με τους μικροπωλητές στο Θησείο βάζει ο δήμος Αθηναίων

Η συμμετοχή των πολιτών στα ζητήματα του σχεδιασμού της πολιτικής αναδεικνύεται σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των σύγχρονων προβλημάτων και της αβεβαιότητας που απορρέει από τις ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις και το πλαίσιο που αυτές διαμορφώνουν.

Γράφει ο Γιώργος Κουμπαράκης

Η συμμετοχή αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στην ποιότητα των αποφάσεων και την υλοποίησή τους. Συμβάλλει στη μετατροπή του πολίτη από παθητικό αποδέκτη σε ενεργητικό ρυθμιστή πολιτικών αποφάσεων.

Η κατάθεση των εμπειριών, των απόψεων, των αναγκών, των προβληματισμών, και των προτάσεων των ίδιων των πολιτών συντελεί στον εντοπισμό, στη διατύπωση και στη διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων και λύσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών και είναι περισσότερο ρεαλιστικές.
Η εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Πολιτεία αποτελεί το μεγάλο στοίχημα που οφείλουμε ως παράταξη και ως κυβέρνηση να κερδίσουμε.

Η απόκτηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης του πολίτη θα πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον ανοίξουμε τις πύλες και υλοποιήσουμε το μεγάλο άλμα στην αλλαγή της εσωτερικής λειτουργίας της παράταξής μας και του κράτους παρέχοντας ενεργό ρόλο στον πολίτη, αναπτύσσοντας συνεργασίες και προωθώντας τη δικτύωση.
Προς το παρόν, η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών είναι περιορισμένη.

Η ερευνητική πρόοδος στα πεδία του πληθοπορισμού, της μοντελοποίησης και προσομοίωσης πολύπλοκων δυναμικών συστημάτων και των ανοιχτών δεδομένων σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας, δημιουργούν μια πόρτα εισόδου σε μια νέα εποχή, όπου ακόμη και η συμμετοχή ψηφιοποιείται.
Η e-Συμμετοχή αξιοποιεί τις ΤΠΕ, για την παροχή πληροφορίας και την εμπλοκή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση των πολιτών και την ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.

Η e-Συμμετοχή αίρει τους περιορισμούς των κλασικών μεθόδων συμμετοχής, όπως για παράδειγμα τη φυσική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο και την εμπλοκή σε συγκεκριμένο χρόνο, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στις παρεχόμενες πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή και την εμπλοκή των συμμετεχόντων στη συμμετοχική διαδικασία σε βολικό γι’ αυτούς χρόνο.

Η e-Συμμετοχή παρέχει επίσης τη δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και αποφυγής της φόρτισης από εντάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, στοιχείο που αποτελεί χαρακτηριστικό των κλασικών συμμετοχικών διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο απομακρύνει τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των συμμετεχόντων για εμπλοκή στη διαδικασία.

Λαμπρά παραδείγματα e-Συμμετοχής συναντάμε στις περιπτώσεις του βρετανικού υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην πόλη του Αμβούργου, στην πόλη της Μαδρίτης.

Η πόλη του Αμβούργου, ως πιλοτικός χρήστης, ήταν η πρώτη που εφάρμοσε το DEMOS Plan. Μια έξυπνη και απλή διαδικτυακή πλατφόρμα που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από σχετικά άπειρους χρήστες. Ο στόχος του DEMOS Plan είναι να ενθαρρύνει την τυποποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού της χρήσης της γης, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο και την ανθρώπινη προσπάθεια.

Κοινώς, δεν πάμε να εφεύρουμε τον τροχό, πάμε να μελετήσουμε πετυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών και στο επίπεδο της e- Συμμετοχής και πάμε να τα εφαρμόσουμε στη δική μας περίπτωση.

Από την έντυπη έκδοση

Προτεινόμενα για εσάς

Ενήλικοι στο δωμάτιο εναντίον Joker

Ανδρέας Ντίνης

Αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη

George Michaelides

Πειστικοί και πιστευτοί

George Michaelides

Το παράδειγμα της Γρενάδας

George Michaelides

Σημείο τομής

Δημήτρης Κατσάκος

Εθνική στρατηγική στην παραγωγή ταινιών

George Michaelides

Η ολοκληρωτική ήττα του λαϊκισμού

George Michaelides

Κάλλιο αργά παρά ποτέ

Ελλάδα αλλιώς

George Michaelides