Ελεύθερος Τύπος
ΑΠΟΨΕΙΣ

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, για ανταγωνιστική οικονομία

Πέτσας: Μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για το επόμενο διάστημα

Η νέα κυβέρνηση παρουσίασε το προσχέδιο του πρώτου της προϋπολογισμού, για το 2020, και δηλώνει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που προτείνει ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Όσα όμως είδαμε μέχρι στιγμής, δεν αγγίζουν σημαντικά το άμεσο κόστος παραγωγής.

Σε μια αγκομαχούσα οικονομία είναι προτιμότερο να προταχθεί χρονικά η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών (μη μισθολογικό κόστος), παρά η οποιαδήποτε μείωση φόρων επί των κερδών. Η κυβέρνηση προτάσσει τη μείωση φόρων.

Γράφει ο Δημήτρης Πανοζάχος*

Η φορολογική μείωση των κερδών επηρεάζει μόνο τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, ενώ η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχει πολύ περισσότερες θετικές επιδράσεις. Ειδικότερα: α) Επιδρά θετικά στους εργαζόμενους, αφού με τον ίδιο μεικτό μισθό αποκτούν μεγαλύτερες καθαρές αποδοχές και συνεπώς βελτιώνεται η οικονομική τους κατάσταση. β) Βελτιώνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων, αφού μειώνεται το εργατικό κόστος με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι τα παραπάνω επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής, με συνέπεια να αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα μέσα διευκόλυνσης των ελληνικών επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Σε αυτό, πρέπει να προσθέσουμε ότι, το συγκεκριμένο μέτρο, σε αντίθεση με τη μείωση της φορολογίας των κερδών, επιδρά θετικά και στις ζημιογόνες επιχειρήσεις και τις βοηθά να αντιστρέψουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που έχουν.

Ορισμένοι διατείνονται ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών θα δυσκολέψει την οικονομική θέση των ασφαλιστικών ταμείων και ειδικά την προσπάθειά τους να καταβάλλουν τις συντάξεις. Τους διαφεύγει, όμως, ότι τα τελευταία έτη στη χώρα μας το ασφαλιστικό σύστημα ενισχύεται ταμειακά από τον προϋπολογισμό του κράτους. Συνεπώς, είτε η ενίσχυση επέλθει από τους φόρους, είτε από τις ασφαλιστικές εισφορές, πρόκειται για κρατικές επιβαρύνσεις επί της ιδιωτικής οικονομίας. Είναι σημαντικό η κυβέρνηση να συνυπολογίσει ότι με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών: α) Αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, κάτι το οποίο οδηγεί σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και σε επιστροφή στα δημόσια ταμεία ενός μέρους του εισοδήματος, μέσω των εμμέσων φόρων (ΦΠΑ κλπ). β) Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν δελεαστικότερες οικονομικές προτάσεις στα μορφωμένα ελληνόπουλα που έφυγαν στο εξωτερικό και γ) Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τους σημαντικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες απόδοσης τους και να προσελκύσουν με καλύτερους όρους επενδυτές.

Όλοι συμφωνούν σήμερα ότι ένα από τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση ήταν η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Τα πρώτα στοιχεία μετά το «πέρας της περιπέτειας» δείχνουν ότι η αύξηση του ΑΕΠ συνοδεύεται και με αύξηση των εισαγωγών. Ας αξιολογήσουμε και αυτό στη λήψη των αποφάσεων. Η οικονομική ανάκαμψη δεν θα επέλθει με τεράστια άλματα αλλά με μικρά, σταθερά και μεθοδικά βήματα.

Αν, λοιπόν, είναι να επιλέξουμε μεταξύ της ελάφρυνσης από τη μείωση της φορολογίας των κερδών και της μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ας προτάξουμε αυτή που επιφέρει πολλαπλές θετικές επιδράσεις στο σύνολο της οικονομίας και σε μεγαλύτερες ομάδες πολιτών.

* Ο Δημήτρης Πανοζάχος είναι  Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος